ผู้แนะนำศาสนาอิสลามออนไลน์

คำแนะนำสำหรับผู้สนใจสำหรับผู้ที่สนใจอิสลาม
“อิสลาม คือ วิถีการดำเนินชีวิต” ผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือ มุสลิม จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ วิถีการดำเนินชีวิตของตนให้ถูกต้องทำความเข้าใจถึงหน้าที่ต่างๆที่พึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น -หน้าที่ๆพึงมีต่อตนเอง หน้าที่ๆพึงมีต่อพระผู้เป็นเจ้า -หน้าที่ๆพึงมีต่บุคคลอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดศักยภาพที่สมบูรณ์แบบในการเป็นมุสลิม เราพร้อมที่จะมอบองค์ความรู้ต่างๆในอิสลาม ให้แก่คุณ ทั้งเรื่องของหลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลักคุณธรรมจริยธรรม มาเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับ

คำแนะนำสำหรับครอบครัวผู้สนใจอิสลาม

หลักการสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นคือ การ”ยอมรับ”และ”เข้าใจ” บ่อยครั้งที่ความขัดแย้งระหว่างผู้คน มันเกิดขึ้นมาจากการไม่ยอมรับ และ ขาดความเข้าใจที่ดีต่อกันการเรียนรู้ศาสนาอิสลามอย่างถ่องแท้ โดยผ่านข้อมูลที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ อันจะนำมาซึ่งความรัก ความเข้าใจอันดีต่อกัน เพียงเปิดใจ ทำความเข้าใจไปด้วยกัน แล้วจะพบว่า อิสลาม ไม่ใช่ศาสนาที่น่ากลัว หากแต่เป็นศาสนาที่มีแต่ความรัก ความเมตตาต่อกันและกัน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรกรุงไคโร ประเทศอียิปต์

ประวัติการทำงาน การสอน
ครูสอนศาสนา-อัลกุรอาน รร.อิศลาฮุ้ลมุบตะดีย์ วิทยากรอิสลาม มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์

 

หลักสูตร การเรียนการสอนออนไลน์
นื้อหาเบื้องต้น
1.หลักศรัทธาธรรม
2.หลักปฏิบัติธรรม
3.หลักคุณธรรม จริยธรรม
แนะนำหลักการใช้ชีวิตครอบครัวเบื้องต้น

กิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้ให้คำแนะนำสามารถสนับสนุนได้

  • ✔รับเข้าอิสลาม ทางออนไลน์ (แบบไม่มีใบรับรองการเข้าอิสลาม)
  • ✔รับเข้าอิสลาม ในสถานที่ ที่ผู้สอนกำหนด (แบบไม่มีใบรับรองการเข้าอิสลาม)
  • ✔สอนหลักศาสนาเพิ่มเติม หลังการนิกะห์ (ออนไลน์)
  • ✔สอนอัลกุรอาน สำหรับผู้สนใจ (ออนไลน์)
  • ✔รับเป็นผู้กล่าวธรรมโอวาท ในงานนิกะห์
  • ✔รับจัดหาคณะผู้ประกอบพิธี ให้กับเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว ที่เรียนศาสนา และเข้าระบบถูกต้อง
  • ✔รับสอนภาษาอาหรับ (ออนไลน์)

ค่าธรรมเนียมการสอนออนไลน์ 
ทางเว็บไซต์เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น กิจกรรมและข้อตกลงใดๆ ไม่เกี่ยวกับ ทางเว็บไซต์หรือทีมงาน
ควรติดต่อพูดคุย เบื้องต้นก่อนการชำระเงินและ

4 -8ชั่วโมง 800-1500 บาท (ชำระกับผู้สอนโดยตรง)

การติดต่อ

099-1454671

ponrawat0991454671@gmail.com

 

 


ArayaWeddingPlanner

ArayaWeddingPlanner

www.arayaweddingplanner.com

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder