ข้อมูลสำหรับติดต่อผู้แนะนำศาสนาอิสลามผ่านช่องทางออนไลน์
ขั้นที่ 1 ผู้สนใจและครอบครัว ดูลิงค์จากเว็บไซต์ที่ทีมงานจัดเตรียมให้
ขั้นที่ 2 ผู้สนใจเลือกผู้สอน ด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ โดยอ่านจาก ประวัติ และทัศนคติของผู้สอน
         รวมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือต่างๆของผู้สอนด้วยเองอีกครั้ง

ขั้นที่ 3 ผู้สนใจ ติดต่อ ไปตามเบอร์ติดต่อ ที่แนบไว้ โดยติดต่อหาผู้สอนโดยตรง

ขั้นที่ 4 กรณี มีค่าธรรมเนียมการสอน ผู้สนใจ ชำระค่าธรรมเนียมการสอน ล่วงหน้าโดยชำระให้กับผู้สอนโดยตรง
          โดยเว็บไซต์และบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ที่ตกลงระหว่างกัน


ขั้นที่ 5 ผู้สนใจและ ผู้สอนนัดเรียน ออนไลน์ กันโดยตรงตามเวลาที่ตกลง