บทความแต่งงานอิสลาม

Wedding Coach ep2 เทรนการจัดงานแต่ง หลังจากนี้ By BungJoke

posted by Yaoharee Lahtee

วันนี้จะมาคุยกันเรื่องเทรนจัดงานแต่งนะครับ แต่จะไม่ได้ลงไปในเรื่องของรูปแบบการตกแต่ง แต่จะเป็นเรื่องกายภาพ ขอ’งานแต่งงาน นั้นคือ งานแต่งหลังจากนี้จะมีปรับสองลักษณะที่สำคัญ เรื่องแรกงานแต่งจะลดขนาดลงเรื่อยๆ อาจจะด้วย เรื่องของเศรษฐกิจ หรืออะไรก็ตาม ถ้าเราสังเกตรอบๆตัวตอนนี้ หรือ กระแสงานแต่งหลักๆทั้งใสระดับสากล และ ในประเทศไทยเอง การจัดงานแต่งขนาดเล็ก ถูกจัดบ่อยขึ้นและถูกพูดถึงบอ่ยขึ้น ทำให้งานแต่งเข้าสู่ช่วงลดขนาดลงอย่างแท้จริง

เรื่องที่สอง ในยุคนี้เป็นยุคแชร์ข้อมูลข่าวสาร บ่าวสาวจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของงานแต่งมากขึ้นนอกจากความสวยงาม นั่นคือ ปัญหาจริงๆ ของการจัดงานแต่งจากคู่รักคู่อื่นๆ ทั้งปัญหาระหว่าง ผู้ใหญ่กับบ่าวสาว ปัญหาระหว่าง บ่าวสาวกับออกาไนซ์ ปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับออกาไนซ์ ทำให้ รูปแบบคำถามของงานแต่งเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยถามว่าต้องใช้ ขันหมากเท่าไหร่ เป็นทำไมต้องมีขันหมาก เป็นต้น จนไปถึงคำถามสุดท้ายนั่นคือ ทำไมการจัดงานแต่งมันยุ่งยากขนาดนี้ นำไปสู่ยุคของการ ลดความสำคัญของการจัดงานแต่งในท้ายที่สุด

ลดขนาด และ ลดจำนวนคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในทางกลับกัน จริงๆ แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้น คือ บ่าวสาว กำลังมองหางานแต่งที่มีความหมายกับชีวิตจริงๆมากขึ้นและ ตั้งคำถามจริงๆมากขึ้นว่าเค้าต้องการอะไรจากการจัดงานแต่งงาน ซึ่งหน้าที่ของ คนทำงานด้าน wedding ไม่ว่าจะเป็น planner organize โรงแรม ร้านอาหาร ตกแต่งสถานที่ หรือ ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่ง ต้องปรับตัวและเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ให้ได้นั่นเอง

สุดท้ายแล้วการจัดงานแต่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์
ถ้าจัดงานแล้วความสัมพันธ์ต้องดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็เท่าเดิม
การจัดงานแต่งงานจึงจะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
ขอให้บ่าวสาวทุกคนได้งานแต่งที่เติมเต็มชีวิตและทำให้มีความสุข
นะครับ

You may also like

Leave a Comment