หลักการดูแลแขกเบื้องต้นในงานแต่งงาน

 

1.เมื่อเชิญแขกแล้วให้คิดว่า แขกท่านนั้น จะมาร่วมงานเสมอ

2.คำนวณแขก ตามสูตรที่ร้านอาหาร โรงแรม หรือ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

3.แขกทุกคนสำคัญเท่ากัน ดูแลแขก VIP ให้เหมือนแขกทั่วไป และดูแลแขกทั่วไปให้เหมือนแขก VIP
ดูแลแขกพ่อแม่และแฟนให้เหมือนแขกของเรา

4.ถ้าต้องการให้งานอยู่ในความทรงจำ อย่าเชิญแขกเพียงเน้นปริมาณ และดูแลแขกที่เชิญให้ดีที่สุด

You may also like