ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท ด้วยการให้ทุนการศึกษาพร้อมทำบุญบริษัทหรือบ้านอย่างเป็นระบบ

ในปัจจบุัน การจัดหาผู้ดำเนินการทำบุญนั้น หรือเป็นธุระนั้น มีความยากลำบากในบางครั้งทั้งในเรื่องการติดต่อ การจัดหาการประสาน ทั้งการประสานคน วิธีการเดินทางและ การจัดการอาหารของว่างและอาหารและอาหารคาว ระบบนี้จะเข้ามาทำให้ส่วนนี้ง่ายขึ้น โดยทำงานเชื่อมโยงกับ โรงเรียนต่างๆในอนาคต และขยาย การเชื่อมโยงมากขึ้น และ ด้วยระบบนี้ ทำให้เงินทำบุญนี้ เป็นทุนการศึกษาเด็กๆโดยตรง ตรวจสอบย้อนกลับได้และ สามารถนำจดเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายบริษัทได้ ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่เป็นทางการ เพื่อการจัดการให้เป็นระเบียบต่อ กรมสรรพากรหรือ ผู้เกี่ยวข้องกับเงิน เพื่อความโปร่งใส ทางบริษัทอารยา จึงได้พัฒนาบริการ นี้ขึ้นเพื่อตอบโจทยนี้

 • ไม่ต้องจัดเลี้ยงอาหาร หรือสามารถเลือกแบบจัดเลี้่ยงอาหารได้
 • การทำบุญอิสลาม ที่มีใบเสร็จรับเงิน สามารถขอใบกำกับภาษีได้
 • เงินทำบุญที่กลาย เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน เกือบทั้งหมดโดยตรงในทันที
 • เป้าหมายคือ เด็กกำพร้า หรือเด็กนักเรียนที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางหลักศาสนาและการประกอบอาชีพ
 • ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายได้ก่อน การจัดซื้อบริการ-บริจาค
 • ทำงานร่วมกับ นักเรียน นักการศาสนาจากโรงเรียนที่เป็นที่รู้จักในกรุงเทพมหานคร
 • สามารถเลือกแผนแบบ แผนเลี้ยงอาหาร หรือ แผนไม่จัดเลี้ยงอาหารได้ เพื่อลดความซับซ้อนของงาน
 • เป็นระบบ จบกิจกรรมในเวลา 30 นาที และปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามรูปแบบของเจ้าภาพได้
 • แต่งกายเรียบร้อยตรงเวลา ดำเนินการโดยนักการศาสนา ที่เป็นที่รู้จักโดยกว้างขวาง
 • แสดงรายรับ รายจ่าย และ ปลายทางของเงิน ชัดเจนตั้งแต่ก่อนชำระเงินให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • สามารถขายเป็นการจัดเลี้ยงอาหารฮาลาลเต็มรูปแบบได้
 • บริหารงานโดย คุณเยาฮารี แหละตี กรรมการผู้จัดการบริษัทอารยานิกะห์แพลเนอร์ แอนด์คอนเซาท์ ที่ปรึกษาภายนอกให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการดูแลลูกค้ามุสลิม และ ผู้ให้คำปรึกษาการจัดงานแต่งงานอิสลามในประเทศไทยสำหรับลูกค้าคนไทยและต่างชาติ และทีปรึกษา ครูอาจารย์ด้านศาสนาที่ปรึกษาบริษัท

กิจกรรมในส่วนหลักจบภายใน 30 นาที กรณีมีกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นตามตกลง


บริษัทจัดการความโปร่งใสของเงินในการซื้อแพ็กเก็จบริจาคอย่างไร?

ในแต่และแพ็กเก็จจะทำการประกาศ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะใช้ดำเนินการให้กับ ผู้สนใจ ก่อนซื้อบริการ และ เมื่อซื้อบริการแล้ว เอกสารชุดดังกล่าวจะถูกโพสทางเพจสาธารณะของบริษัท และ นำเอกสารดังกล่าวมอบให้กับ ผู้ดำเนินการ และเจ้าภาพ รวมทั้้งเอกสารใบเสร็จที่เจ้าภาพชำระ ผู้จัดงานก็จะสามาถยเข้าถึงได้ เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วจึงจัดหาทีมและ นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรู้เหมาะสมกับการได้รับทุน เพื่อมาร่วมดำเนินการ ในกิจกรรมนี้ เมื่อข้อมูลถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ผู้เกี่ยวข้องในส่วนนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา และป้องกัน การ กินทรัพย์ของนักเรียนโดยไม่สุจริตนั่นเอง

@arayaweddingplanner.com เปลี่ยนค่าใช้จ่ายทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท เป็นทุนการศึกษา ด้วยระบบAraya#มุสลิมใหม่ #มุสลิม #อิสลาม #ทําบุญขึ้นบ้านใหม่อิสลาม #บริจาค #ทุนการศึกษา #muslim ♬ เสียงต้นฉบับ – Araya Nikah Planner

แพ็กเก็จ บริการจัดประสานทีมทำบุญขึ้นบ้านใหม่อิสลาม ทำบุญบริษัทมุสลิม

1.แผนA (ครูนักการศาสนา 2 คน นักเรียน 3 คน) ค่า ใช้จ่าย 13,000 บาท


2.แผนB (ครูนักการศาสนา 3 คน นักเรียน 5 คน) ค่าใช้จ่าย 18,700 บาท

3.แผนC (ครูนักการศาสนา 6 คน นักเรียน 24 คน) ค่าใช้จ่าย 57,500 บาท


โครงสร้างกิจกรรม การทำบุญของทีมนักเรียนและนักการศาสนา ตามโครงการบริษัท

 • อัลเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
 • อ่านอายะห์อัลกุรอานในหัวข้อที่ตรงกับเหตุการณ์หรือเป้าหมาย (เช่นเกี่ยวการค้าที่สุจริตกรณีเปิดบริษัท อื่นๆ)
 • คุตะบะห์ กล่าวธรรมโอวาท โดยย่อ3-5 นาที เกี่ยวกับ ความจำเริญ และการปฏิบัติตัวในหัวข้อเป้าหมาย
 • ซอลาวาตนบี(ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ)
 • ละหมาดซุนนะห์ (ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ)
 • การซิกรุลอฮ(ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ)
 • สามารถเลือกแผนแบบไม่จัดเลี้ยงอาหารได้ (ค่าอาหารจะรวมอยู่ในซองบริจาค และครูจะเป็นผู้ดำเนินการดูแลต่อ)

การทำบุญบริษัท การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ อิสลาม ทำได้ไหม และทำอย่างไร?

การเริ่มต้นบริษัทใหม่ การได้เริ่มเปิดบริษัทใหม่ การเรียนจบ หรือความสำเร็จใดๆนั้น สำหรับผู้เป็นมุสลิมแล้ว  ถือเป็นความโปรดปราน  (เนียะอฺมะฮฺ)  ที่พระองค์อัลลอฮฺ  (ซ.บ.)  ทรงประทานให้ และเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติสำหรับผู้ที่ได้รับความโปรดปรานนั้น   มุสลิมเราสามารถกระทำสิ่งต่างๆได้หลายวิธี เพื่อที่จะแสดงความขอบคุณต่อ ที่พระองค์อัลลอฮฺ  (ซ.บ.) เช่น การบริจาคทาน, การเลี้ยงอาหาร , การอ่านอัลกุรอานเพื่อให้ สถานที่นั้นมีบรรยากาศของอิสลาม , การซิกรุลอฮ ,การละหมาดซุนนะห์ เป็นต้น (ขออัลลอฮ์ตอบแทนความดี ข้อมูลหลายส่วนจาก ท่านอาจารย์ อาลี เสือสมิง )


เปลี่ยนเงินทำบุญบ้าน เป็นเงินบริจาคเพื่อการศึกษาด้วยระบบนี้กันเถอะ!

ที่อยู่บริษัทผู้ดำเนินการ

เบอร์ติดต่อ +66 8914109419

Araya Nikah Planner and Consult Co.,Ltd.

บริษัท อารยา นิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565138468

254/60 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240