เอาบรรยากาศไพรเวทนิกะห์ แต่งงานอิสลามขนาดเล็ก ระหว่างครอบครัวที่มีที่มาจากต่างศาสนา จัดเลี้ยงโต๊ะจีน แขกประเมิน 30 คน มาฝากครับ