Nikah Planner คือบริการ ที่ทำให้งานนิกะห์หรือการแต่งงานอิสลาม เกิดขึ้นอย่างถูกหลักศาสนา ราบรื่น กระชับ และเพื่อนต่างศาสนิกเข้าร่วมไม่อึดอัด โดยการให้คำปรึกษา คำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนดูแลด้าน อุปกรณ์ สถานที่ การตกแต่ง เสื้อผ้า อื่นๆ และ การมีทีมงานดูแลในวันงานจริง ตั้งแต่นาทีแรกของเช้าวันจัดงาน โดยการให้บริการทั้งระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์หรือการพูดคุยใน สติดิโอ

Nikah Planner เกิดขึ้นเมื่อไหร่
นิกะห์แปลนเนอร์ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นครั้งใน ใน ปี พ.ศ. 2564 โดยทีมงาน Araya แต่เดิม การนิกะห์ หรือการแต่งงานอิสลามนั้น จะเป็นการจัดเตรียมโดยผู้ประกอบพิธี ที่ญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดหามาและ จัดเตรียมตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นไม่มีรูปแบบที่ตายตัวและมักมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาด้านการสื่อสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การขาดความเข้าใจในการแต่งงาน และการขาดการเตรียมตัวของทั้งสองครอบครัว โดย Araya wedding Studioนั้นเปิดร้านครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 และขยายสาขาหาดใหญ่ ตลอดจนเปิดสตูดิทีสาขากรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นของ Nikah Planner

ในหลายปีที่ผ่านมา ทางทีมงาน Araya เริ่มเข้ามาช่วยเหลือบ่าวสาวในการจัดงานแต่งอิสลาม ทั้งที่เป็นครอบครัวมุสลิมด้วยกัน และ ครอบครัวต่างศาสนา โดยในการจัดงานในช่วงแรกๆนั้น จะเป็นการสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับ Wedding Studio ทั่วๆไป ระหว่างนั้น ทาง ทีมงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการขาดระบบการจัดการที่ดี ในการจัดงานแต่งอิสลาม จึงได้ค่อยๆพัฒนา องค์ความรู้ขึ้น โดยในชื่อแรก ได้มีการนำองค์ความรู้เหล่านี้ จัดในพื้นที่ ขนาดเล็กของ Araya และเรียกบริการนี้ว่า Private Nikah ซึ่งหลังจากนั้น คำนี้ก็เริ่มแพร่หลายขึ้น ในตลาดมุสลิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ความแปลกใหม่ และ ไม่คุ้นเคย
ในช่วงแรก สังคมยังไม่คุ้นชินกับบริการการจัดนิกะห์ โดยไม่ใช่อิหม่าม รวมทั้งรูปแบบบริการจะเน้นไปที่การวางแผนให้คำปรึกษาควบคู่กับการจัดเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยรวมทั้งสังมมุสลิม บ่าวสาวยังเข้าใจว่าการจัดงานแต่งหมายถึงเรื่องอุปรกณ์เพียงอย่างเดียว จึงยังไม่ได้รับความนิยมมากนักในช่วงแรก กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการส่วนมากจึงเป็นคู่รักต่างศาสนาที่อยากแชร์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆและต้องการความช่วยเหลือเป็นหลัก ในช่วงปีแรกที่เปิดให้บริการ ทางทีมงานให้บริการในรูปแบบนี้ ปีละ 2 คู่เท่านั้น ก่อนจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในปีถัดๆมา

นิกะห์ นิกะ แต่งงานอิสลาม การแต่งงานอิสลาม แต่งงานมุสลิม
การจัดงานขนาดเล็กพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้งานออกมาราบรื่น

มื่อเริ่มเป็นที่รู้จัก
ในปีถัดๆมา มีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบพิธีมากขึ้น ทำให้สังคมเริ่มเป็นที่รู้จักการบริการลักษณะนี้ เริ่มมีการขยายทั้งขนาดงาน และ เพิ่มความหลากหลายของบริการขึ้น เช่น จากแขกจำนวนเพียง 20 คน กลายเป็นแขก 100 คน และ 200 คนตามลำดับ รวมทั้งในหลายครั้ง เจ้าสาวเจ้าบา่วมีสถานที่ ที่อยากให้ทีมงานไปดูแล และมีการนำบริการบางส่วนมาด้วยตัวเองแล้ว ในช่วงนี้ ทำให้ทีมงานสร้างบริการ ที่เรียกว่า Wedding Planner หรือ Wedding Specialist ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เมื่อเกิดบริการนี้ขึ้น รูปแบบการให้คำปรึกษาซับซ้อนขึ้น และ จำนวนแขกของบ่าวสาวที่ให้คำปรึกษา บางคู่มีจำนวนถึง 1300 คน ในช่วงปีนี้ ทางทีมงานได้พัฒนาองค์ความรู้ บริการให้คำปรึกษาอิสลาม เฉพาะทางขึ้นอย่างมาก มีกรอบการทำงานที่เป็นระบบ มีการพัฒนาระบบวางแผนออนไลน์ และอื่่นๆตามมาอีกมากมาย

ภาพบรรยกาศ การจัดนิกะห์ โดยทาง Araya เป็นเจ้าภาพ ในสวน

ก่อนจะพัฒนามาเป็น Organizer
ในสี่ห้าปีที่ผ่านมา การพัฒนา เพิ่มขึ้น จนถึงจุดที่ บ่าวสาว บางคู่ต้องการให้ทางทีมงาน เป็นเจ้าภาพงานให้ทั้งหมด ร่วมกับการให้คำปรึกษา และ การจัดเตรียมอุปกรณ์ จากการทำงานในรูปแบบ Wedding Planner ทำให้ทางทีมงาน มีพันธมิตรแต่งงาน เข้ามาร่วมมากมายและคัดออกไปมากมายเช่นกันเพื่อเฟ้นหาทีมที่มีคุณภาพแนะนำให้บ่าวสาว ในท้ายที่สุด จึงเกิดบริการที่เรียกว่า Wedding Organizer ขึ้นมา โดยเป็นรูปแบบเฉพาะที่รวมระบบการให้คำปรึกษา และ ระบบการจัดหาอุปกรณ์การแต่งงานตามสมัยนิยมเข้าด้วยกัน โดยในรูปแบบฟังก์ชั่น ทีมงานมีทั้งสิ่งที่ให้บริการด้วยตัวเอง และอะไรที่ไม่มีนั้น ทางทีมงาน Araya ก็จะมีซัพพอร์ตให้บ่าวสาวทั้งหมดเช่นกัน

จุดกำเนิด Nikah Planner
ในพศ 2562 ทีมงานได้พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง จนถึงจุดที่ครอบคลุมการวางแผนนิกะห์ทั้งหมด แม้แต่การนั่ง หรือตำแหน่งที่นั่งของนิกะห์ การจัดการเรื่องปลีกย่อยเช่นการรับมือกับอิหม่ามที่ไม่น่ารัก และอื่นๆ รวมทั้งการวางแผนฟังก์ชั่นและอุปกรณ์ ออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้ Araya มีระบบการวางแผนนิกะห์ที่ครบที่สุดในปัจจบุัน ในขณะเดียวกันก็เล็งเห็นว่า การใช้คำว่า Wedding Planner นั้่น อาจจะยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถทำให้เห็นภาพบริการที่จำเพาะเจาะจงนี้ จึงพัฒนาคำเรียกใหม่ว่า Nikah Planner
หรือ Nikah Organizer ซึ่งเป็นการใช้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ และอย่างเป็นระบบในประเทศไทย


บทสรุปและเป้าหมาย
ในการเติบโตหลายปีที่ผ่านมาของทีมงานนั้น ยังรักษาหัวใจสำคัญไว้นั่นคือ Make Nikah Simple คือทำนิกะหฺ์ให้เรียบง่ายนั้นดีที่สุด การให้คำปรึกษา และ ช่วยบ่าวสาว สร้างงานนิกะห์ที่ ถูกหลักศาสนา กระชับ และ เพื่อนต่างศาสนิก และครอบครัวเข้าร่วมไม่อึดอัดนั้น ยังเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดเสมอมา เพราะเราเชื่อว่า การนิกะห์ที่ดีและเข้มแข็ง จะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้คู่ ผ่านอุปสรรคต่างๆที่ต้องเจอหลังจากนี้ และอยู่กันอย่างมีความสุขได้ตลอดไป

ไม่มีงานแต่งสำเร็จรูป และต่อให้ใช้เงินมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถซื้องานนิกะห์ หรืองานแต่งที่ดีได้ ทีมงาน Araya จะอยู่ร่วมกับบ่าวสาวและครอบครัว ช่วยกันสร้างงานนิกะห์ และงานแต่งที่ดีตลอดไป


Yaoharee Lahtee

Yaoharee Lahtee

known to be the Thai-Muslim cross religion marriage wedding specialist , Owner of ArayaweddingPlanner.com , Thailand Line id : yaoharee.lahtee Tel: 089-1109419