PreWedding

Preweddingชุดอิสลาม ในสตูดิโอ K.แนท K.ไบรท์

posted by Yaoharee Lahtee

Preweddingชุดอิสลาม ในสตูดิโอ K.แนท K.ไบรท์ เป็นคู่รักต่างศาสนาอีกหนึ่งคู่ที่ร่วมถ่ายภาพกับทาง Araya Studio การถ่ายเป็นการถ่ายสองชุด ชุดคู่แรกเป็นชุดแต่งงานอิสลาม ชุดที่สองเป็นชุดไพรเวทที่บ่าวสาวนำมาเอง

You may also like

Leave a Comment