เอาบรรรยากาศไพรเวทนิกะห์ บ่าวสาวคู่รักต่างศาสนามาฝากครับ เป็นการจัดเลี้ยงบุฟเฟต์แขกประเมิน 200 คน