“ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปราณี เสมอ, ฉัน, ครูมุสลิม, ปฏิญาณว่าจะสอนและแบ่งปันความรู้ที่ดีแก่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงศาสนา และชาติกำเนิดของพวกเขา. ฉันจะใส่ใจและเคารพทุกคน, ไม่มีการเลือกปฏิบัติ.,ฉันจะไม่ตัดสินและระลึกเสมอว่ามนุษย์ไม่มีอำนาจใดๆที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นมุสลิมที่ดีได้หรือไม่ เพราะนั่นคืออำนาจของพระองค์

การได้ส่งต่อความรู้ของอิสลามแม้จะเพียงเล็กน้อย ต่อใครก็ตามที่ร้องขอ ถือเป็นโอกาสอันสูงค่าต่อฉันในฐานะครู ที่พระองค์มอบให้. ฉันยืนยันว่าฉันจะสร้างความรู้ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรม และสงบ ด้วยความรู้ตามหลักการของศาสนาอิสลาม. ขอดุอาห์ให้ พระองค์เปิดโอกาสให้ฉันได้ทำหน้าที่นี้ได้สำเร็จลุล่วง ในฐานะครูและในฐานะมุสลิม บ่าวคนหนึ่งของพระองค์”

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม https://www.arayaweddingplanner.com/islam-online-teacher/

Show privacy policy