HEADQUARTERS +66 089-110-941-9

การแต่งงาน ของบ่าวสาว GenZ การรวมตัวของ การฉีกกฏและการทำตามธรรมเนียม

Published by ArayaWeddingPlanner on

การแต่งงาน ของบ่าวสาว GenZ การรวมตัวของ การฉีกกฏและการทำตามธรรมเนียม

ธุรกิจแต่งงานเกิดขึ้น อย่างเป็นทางการ ในราวๆ ปี 1950 ซึ่งเป็นยุคที่ กลุ่ม Gen Baby Boomer กำลังหนุ่มสาว เป็นยุคหลังสงครามโลก เมื่อธุรกิจเกิดขึ้น  BabyBoomer หรือเรียกย่อว่า Gen BB เป็นกำลังหลักที่เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในยุคนั้น ความสัมพันธ์กับยุคก่อนหน้าไม่ซับซ้อน และมีความใกล้เคียงกัน  ธุรกิจในยุคนี้ เพราะรู้ว่าผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงมากที่สุด อ่อนไหวมากที่สุด มีส่วนตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ เจ้าสาว    เพื่อที่จะทำกำไรจากบ่าวสาวมากที่สุด จึงใช้แนวคิดในอุตสาหกรรมด้วยการตามใจเจ้าสาวเป็นหลัก และสร้งความนิยมต่างใจเจ้าสาวเป็นหลัก  เช่น เป็นวันพิเศษของเจ้าสาว เป็นวันของเรา ไม่จำเป็นต้นใจคนอื่น เราอยากได้อะไรเราทำ ไม่ต้องฟังใคร เป็นต้น

แนวคิดนี้ใช้ได้ผล และทำกำไรได้มาก ในยุคที่มีความสัมพันธ์ระหว่างGen ไม่ซับซ้อน มันยังไม่ได้นำไปสู่ปัญหาที่เด่นชัดมากนัก  จนมาถึงยุค 10-20 ปีก่อนหน้านี้ ยุคที่ Gen X และ Gen Y เป็นเจ้าบ่าวสาวเจ้าสาว ปัญหาก็เริ่มตามมา ทั้งปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาทางจิตเวชจากความสัมพันธ์ แนวคิด Perfecnisim แนวคิดแบบ Oneday myday เริ่มสร้างปัญหาตามมามากมาย ทำให้ เริ่มมีการพัฒนาแนวคิดการจัดการ การแต่งงานที่ลดทอนปัญหานี้ เช่น Weddng theraphy หรือ หรืออื่นๆ

ปัจจุบัน เมื่อเข้าสู่ยุค Gen Z ซึ่งเป็นยุคที่ฉีกทุกกฏ รวมเข้ากับการจัดงานแต่งงานตามธรรมเนียม ตั้งแต่ Gen Baby Boomer และก่อนหน้า จึงถึงขีดสุดของการจัดการงานแต่งงาน งานแต่งงานกลายเป็นงานที่ว่างเปล่า ทำลายความสัมพันธ์เมื่อเริ่ม สร้างปัญหาความขัดแย้งด้านเงินทองและวัฒนธรรมและ นำไปสู่การแยกตัวหรือ การไม่แต่งงานซึ่งทำให้เกิดการซ้ำซ้อนขึ้นของความสัมพันธ์ในครอบครัว

ในการทำงานของARAYA เราพัฒนาแนวคิดการจัดงานที่ ใช้ความสัมพันธ์ นำ ออกาไนซ์เป็นหลัก  และ ถือกฏอย่าง่เข้มแข็งว่า การจัดงานแต่งควรต้องนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเท่าเดิมในครอบครัว ด้วยแนวคิดนี้ เราจึงพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เรื่อยมา เป็นแนวคิดว่าวันแต่งงานเป็นเรื่องของเราคนเดียว เป็นเรื่องของครอบครัวที่มีบ่าวสาวเป็นหลัก สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่รักษาสมดุลย์ระหว่างความต้องการ และความเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดเป้าหมายต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดี

ในการจัดงาน ร่วมกันระหว่าง Gen BB X Y Z และอื่นๆที่จะตามมาหลังจากนี้นั้น เรามีกระบวนการที่ซับซ้อนแต่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายในรูปแบบ Workshop โดยเป็นกระบวนการที่ปรัรบตัว ปรับครอบครัวทั้งสองฝ่าย ให้มีความเข้าใจเบื้องต้น ให้มีพื้นที่ปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก ให้มองเห็นภาพเป็นแบบเดียวกัน ให้เข้าใจขั้นตอนการไปถึงเป้าหมายร่วมกัน  ด้วยวิธีนี้ การจัดการงานแต่งงนของARAYA จึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งที่ บ่าวสาวมาจากศาสนาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

สุดท้ายนี้ สำหรับบ่าวสาว Gen Z  เรายืนยันว่า เราพร้อมจะฉีกทุกกฏ แต่ก่อนจะฉีกกฏคุณจะถูกท้าทายด้วยเหตุและผล เพื่อให้แน่ใจว่า่สิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือยัง ถ้าคุณชนะเราได้ เราจะจัดงานตามคุณในขณะเดียวกัน สำหรับพ่อแม่ ลุง น้าอา  Gen X,Y ,ปูย่า BB  เราจะรักษา ธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมและหลักการศาสนาอย่างเข้มแข็งในขณะเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะ เป็นสิ่งที่ Gen Z เด็กรุ่นใหม่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดของครอบครัว

สุดท้ายนี้การแต่งงานที่เรียบง่ายกับการแต่งงานที่มักง่ายนั้นไม่เหมือนกัน การแต่งงานของ ARAYA จะหลอมรวมทั้งหมดเข้าไปด้วยกัน ถูกต้องตามหลักศาสนา ให้เกียรติผู้ร่วมงาน และ กระชับและทุกกิจกรรมมีเหตุมีผลในตัวมันเอง และทั้งหมด เพื่อหลอมรวมสองครอบครัวเข้าด้วยกันนี้คือการทำงานของเรา เจอกันคิวถัดไปนะครับ


ArayaWeddingPlanner

ArayaWeddingPlanner

www.arayaweddingplanner.com

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder