การนิกะห์ หรือการแต่งงานอิสลามนั้น สามารถทำได้ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา แต่การทำนิกะห์ สำหรับคู่รักที่เป็นมุสลิมต่างชาติ มาทำนิกะห์ในประเทศไทย และต้องใช้หนังสือรับรองนั้น จะมีขั้นตอนที่ต่างออกไป เพื่อให้สามารถออกเอกสารตามกฎหมายอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้รับรองได้กรณี เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว ต้องยื่นเรื่องต่างๆให้กับประเทศต้นทางของตัวเอง เนื่องจากการนิกะห์แบบนี้ค่อนข้างกระชับ (เหมือนจดทะเบียนสมรสทีสำนักงานเขต) ญาติจึงไม่มีโอกาสได้เข้าร่วม บ่าวสาวส่วนใหญ่ จึงมักจัดงานเลี้ยงเล็กๆแยกออกไป เช่น ไพรเวทเว็ดดิ้งเป็นต้น

ขั้นตอนการนิกะห์กับมุสลิมต่างชาติ

 1. เมื่อตัดสินใจนิกะห์ แล้ว ให้อ่านทบทวนเอกสารที่ต้องการใช้เพิ่มเติม(รวบรวมไว้ให้ท้ายบทความ) รวบรวมคำถามที่สงสัย เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่  
 3. เนื่องจากการนิกะห์ ผู้นิกะห์ต้องเป็นมุสลิมด้วยกันทั้งคู่ ผู้ที่ยังไม่ใช่มุสลิมต้องเข้ารับอิสลามก่อน การเข้ารับอิสลามมีขั้นตอนดังนี้คลิก โดยต้องเป็นการเข้ารับอิสลามแบบมีหนังสือรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 4. เมื่อเข้ารับอิสลามแล้ว นำหนังสือเข้ารับอิสลาม ไปแก้ไขข้อมูลในบัตรประชาชน รวมทั้งกรณีเป็นฝ่ายหญิง ให้ถ่ายรุปใหม่แบบคลุมผม
 5. ตรวจสอบเอกสารอีกครัั้ง และโทรนัดเจ้าหน้าที่เพื่อ นัดวันเข้าไปทำนิกะห์
 6. วันนี้นิกะห์ จะมีการตรวจเช็กเอกสารต่างๆอีกครั้ง และมีการ เขียนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรับรองการนิกะห์ และ หนังสือการแต่งตั้งผู้จัดการศพ เป็นต้น
 7. ทำการนิกะห์ โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์กลางอิสลาม โดยขั้นตอนในส่วนนี้จะประกอบด้วย ผู้ประกอบพิธีจะพูดคุยสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับที่มาที่ไปของบ่าวสาว แจ้งรายละเอียดต่างๆที่ควรทราบ กรณีเจ้าสาวไม่มีผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมตามการหลักศาสนาอิสลาม จะมีการกล่าวแต่งตั้งผู้ปกครองชั่วคราวเพื่อทำการนิกะห์ และเริ่มดำเนินการนิกะห์ตามปกติ
 8. เมื่อเสร็จสิ้นการนิกะห์แล้ว นำหนังสือไปแปลที่สำนักงาน
 9. ฝ่ายชายชำระค่าสินสอดให้ฝ่ายหญิง เป็นอันสิ้นสุด ขั้นตอนต่างๆตามกฎหมาย

บริการของ ARAYA

บริษัทอารยานิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์คอนเซาท์จำกัด ปัจจบันให้บริการ การนิกะห์ กับชาวต่างชาติอย่างเป็นระบบ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-1109419 หรือ facebook.com/arayawedding

ภาพบรรยากาศการทำนิกะห์

บรรยากาศอาคารด้านใน และห้องติดต่อดำเนินเรื่อง

เอกสารที่ใช้ในการ นิกะห์( แต่งงานอิสลาม ) กับมุสลิมต่างชาติ

เอกสารของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่เป็นคนไทย

 • หนังสือรับรองการเข้ารับอิสลาม ( กรณีเป็นมุสลิมใหม่ )
 • – สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด มีตัวจริงติดตัวมาด้วยเพื่อกรณีฉุกเฉิน
 • -สำเนาบัตรประชาชน(กรณีเป็นหญิงเป็นรูปคลุมศรีษะเรียบร้อย) อย่างละ 2 ชุด มีตัวจริงติดตัวมาด้วยเพื่อกรณีฉุกเฉิน กรณีเป็นมุสลิมใหม่ บัตรประชาชนต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามเรียบร้อย
 • – รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 10 รูป 
 • – กรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จำเป็นต้องมีใบสำคัญการจดทะเบียนหย่ามาด้วย


เอกสารของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่เป็นคนต่างชาติ

 • – พาสปอร์ต + สำเนา 2 ชุด
 • – รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 10 รูป
 • -หนังสืออนุญาตให้สมรสกับหญิงต่างชาติจากสถานทูตของประเทศตนเองและของคู่สมรส (เฉพาะบางประเทศ สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)
 • – กรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จำเป็นต้องมีใบสำคัญการจดทะเบียนหย่ามาด้วย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 • สอบถามเจ้าหน้าที่ โดยตรง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการนิกะห์

 • เงินสินสอด (เงินมะฮัร) ที่ฝ่ายชาย มอบให้กับฝ่ายหญิง (เป็นเงินสดหรือสิ่งของได้) โดยต้องแจ้งตัวเลขให้กับเจ้าหน้าที่ในวันนิกะห์ และมีการส่งมอบเงิน ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ให้กับเจ้าสาวหลังจากเสร็จสิ้นการนิกะห์ทันที