HEADQUARTERS +66 089-110-941-9

ขั้นตอนการแต่งงานอิสลาม กับมุสลิมต่างชาติ

Published by Yaoharee Lahtee on

การนิกะห์ หรือการแต่งงานอิสลามนั้น สามารถทำได้ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา แต่การทำนิกะห์ สำหรับคู่รักที่เป็นมุสลิมต่างชาติ มาทำนิกะห์ในประเทศไทย และต้องใช้หนังสือรับรองนั้น จะมีขั้นตอนที่ต่างออกไป เพื่อให้สามารถออกเอกสารตามกฎหมายอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้รับรองได้กรณี เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว ต้องยื่นเรื่องต่างๆให้กับประเทศต้นทางของตัวเอง เนื่องจากการนิกะห์แบบนี้ค่อนข้างกระชับ (เหมือนจดทะเบียนสมรสทีสำนักงานเขต) ญาติจึงไม่มีโอกาสได้เข้าร่วม บ่าวสาวส่วนใหญ่ จึงมักจัดงานเลี้ยงเล็กๆแยกออกไป เช่น ไพรเวทเว็ดดิ้งเป็นต้น

ขั้นตอนการนิกะห์กับมุสลิมต่างชาติ

 1. เมื่อตัดสินใจนิกะห์ แล้ว ให้อ่านทบทวนเอกสารที่ต้องการใช้เพิ่มเติม(รวบรวมไว้ให้ท้ายบทความ) รวบรวมคำถามที่สงสัย เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่  
 3. เนื่องจากการนิกะห์ ผู้นิกะห์ต้องเป็นมุสลิมด้วยกันทั้งคู่ ผู้ที่ยังไม่ใช่มุสลิมต้องเข้ารับอิสลามก่อน การเข้ารับอิสลามมีขั้นตอนดังนี้คลิก โดยต้องเป็นการเข้ารับอิสลามแบบมีหนังสือรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 4. เมื่อเข้ารับอิสลามแล้ว นำหนังสือเข้ารับอิสลาม ไปแก้ไขข้อมูลในบัตรประชาชน รวมทั้งกรณีเป็นฝ่ายหญิง ให้ถ่ายรุปใหม่แบบคลุมผม
 5. ตรวจสอบเอกสารอีกครัั้ง และโทรนัดเจ้าหน้าที่เพื่อ นัดวันเข้าไปทำนิกะห์
 6. วันนี้นิกะห์ จะมีการตรวจเช็กเอกสารต่างๆอีกครั้ง และมีการ เขียนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรับรองการนิกะห์ และ หนังสือการแต่งตั้งผู้จัดการศพ เป็นต้น
 7. ทำการนิกะห์ โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์กลางอิสลาม โดยขั้นตอนในส่วนนี้จะประกอบด้วย ผู้ประกอบพิธีจะพูดคุยสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับที่มาที่ไปของบ่าวสาว แจ้งรายละเอียดต่างๆที่ควรทราบ กรณีเจ้าสาวไม่มีผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมตามการหลักศาสนาอิสลาม จะมีการกล่าวแต่งตั้งผู้ปกครองชั่วคราวเพื่อทำการนิกะห์ และเริ่มดำเนินการนิกะห์ตามปกติ
 8. เมื่อเสร็จสิ้นการนิกะห์แล้ว นำหนังสือไปแปลที่สำนักงาน
 9. ฝ่ายชายชำระค่าสินสอดให้ฝ่ายหญิง เป็นอันสิ้นสุด ขั้นตอนต่างๆตามกฎหมาย

บริการของ ARAYA

บริษัทอารยานิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์คอนเซาท์จำกัด ปัจจบันให้บริการ การนิกะห์ กับชาวต่างชาติอย่างเป็นระบบ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-1109419 หรือ facebook.com/arayawedding

ภาพบรรยากาศการทำนิกะห์

บรรยากาศอาคารด้านใน และห้องติดต่อดำเนินเรื่อง

เอกสารที่ใช้ในการ นิกะห์( แต่งงานอิสลาม ) กับมุสลิมต่างชาติ

เอกสารของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่เป็นคนไทย

 • หนังสือรับรองการเข้ารับอิสลาม ( กรณีเป็นมุสลิมใหม่ )
 • – สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด มีตัวจริงติดตัวมาด้วยเพื่อกรณีฉุกเฉิน
 • -สำเนาบัตรประชาชน(กรณีเป็นหญิงเป็นรูปคลุมศรีษะเรียบร้อย) อย่างละ 2 ชุด มีตัวจริงติดตัวมาด้วยเพื่อกรณีฉุกเฉิน กรณีเป็นมุสลิมใหม่ บัตรประชาชนต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามเรียบร้อย
 • – รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 10 รูป 
 • – กรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จำเป็นต้องมีใบสำคัญการจดทะเบียนหย่ามาด้วย


เอกสารของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่เป็นคนต่างชาติ

 • – พาสปอร์ต + สำเนา 2 ชุด
 • – รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 10 รูป
 • -หนังสืออนุญาตให้สมรสกับหญิงต่างชาติจากสถานทูตของประเทศตนเองและของคู่สมรส (เฉพาะบางประเทศ สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)
 • – กรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จำเป็นต้องมีใบสำคัญการจดทะเบียนหย่ามาด้วย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 • สอบถามเจ้าหน้าที่ โดยตรง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการนิกะห์

 • เงินสินสอด (เงินมะฮัร) ที่ฝ่ายชาย มอบให้กับฝ่ายหญิง (เป็นเงินสดหรือสิ่งของได้) โดยต้องแจ้งตัวเลขให้กับเจ้าหน้าที่ในวันนิกะห์ และมีการส่งมอบเงิน ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ให้กับเจ้าสาวหลังจากเสร็จสิ้นการนิกะห์ทันที