แม้ปัจจุบัน เรากำลังเผชิญกับ การระบาดของโรค ทำให้การรวมกลุ่ม และ การรื่นเริง ต้องปรับตัว และลดขนาดลง แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ ความรัก ความสุข ความยินดี ความปราถนาดีต่อกัน ไม่ได้หายไปกับสิ่งเหล่านี้ และ งานนิกะห์ หรือการแต่งงานอิสลาม คือที่ร่วมของความรู้สึกเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

ปัญหาในปัจจุบัน ทำให้การรวมกลุ่มไม่สามารถทำได้ พ่อแม่ บ่าวสาวที่มีความรักต่อกัน และอยากจัด งานให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ก็ต้องมองการนิกะห์ขนาดเล็ก เพื่อมาตอบโจทย์เหล่านี้ เพียงแต่งานนิกะห์ ที่เร่งรัด ขาดการมีส่วนร่วมนั้น อาจจะนำความยากลำบาก และความไม่เข้าใจกัน มาสู่รอบครัวทั้งสองฝ่ายได้

นิกะห์ขนาดเล็ก ร่วมกับ การเข้าร่วมงาน Onlineหรือ นิกะห์ ออนไลน์ (Nikah Online) นั้น เป็นแนวคิดที่ ทีมงาน Araya พัฒนาและ ทดลองใช้กับงานแต่งของคนในครอบครัว Araya และ ดูเหมือนมันจะได้ผลอย่างดี โดยวางแนวคิดหลัก คือ ถูกต้องตามหลักศาสนา ในขณะที่ขนาดงานเล็กลงมาก (เหลือเพียง 5 คน) เพื่อลดการความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ในขณะเดียวกัน ก็ยังรักษาการมีส่วนร่วมของครอบครัว และคนที่รักเจ้าสาว ในงานนี้ แม้จะมีคนร่วมงานเพียง 5 คน แต่มีคนร่วมงาน ออนไลน์รวม 200 กว่าคน พ่อแม่บ่าวสาวที่ไม่สามารถเข้ารวมได้ ก็ยังสามารถ อวยพร ให้คำแนะนำสั่งสอน พูดความรู้สึกดีๆต่อกัน เช่นเดียวกับเพื่อนๆ และญาติคนอื่นๆเช่นกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในลำดับพิธีที่วางแผนไว้อย่างดี

อย่างไรก็ดี การจัดการ การนิกะห์ออนไลน์ (Nikah Online) นั้น มีความยุ่งยาก ไม่แพ้งานขนาดใหญ่ เมื่อมีการลดขนาดงานลง การเข้าใจอะไรเป็นสิ่งสำคัญอะไรเป็นสิ่งที่ตัดออกได้ นั้นถูกทำให้เข้มข้นขึ้นอย่างมาก การจัดการเรื่องคนมีผลเช่นกัน การพูดคุยเรื่อง การเข้าร่วมงานระหว่างอิหม่าม ครอบครัว และบ่าวสาว เป็นสิ่งที่ต้องวางแผนอย่างรัดกุม การตัดสินใจละทิ้งบางอย่าง เช่น ช่างแต่งหน้า ช่างภาพ และ ใช้วิธีอื่นทดแทน เพื่อลดคนในระบบดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยในบางกรณี บ่าวสาวและครอบครัวต้องประยุกต์อะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองมากขึ้น และต้องมีความเข้าใจจริงๆว่ากำลังทำอะไร อยู่ ในแง่ การปฏิบัตินั้น จึงเป็นไปได้น้อยมากที่จะรันตามแผนที่วางไว้สำเร็จ โดยเฉพาะ บ่าวสาวที่มีครอบครัวอยู่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง บ่าวสาวใหม่ซึ่งเกือบทั้งหมด ไม่มีประสบการณ์แต่งงาน

สิ่งสำคัญที่ทำให้การนิกะห์ ออนไลน์ (Nikah Online) ตามแบบฉบับ Araya แตกต่างการจัดเพียงพิธีทางศาสนาให้เสร็จๆไป คือการสร้างการมีส่วนร่วม ทำให้ความสุข ความปราถนาดี คำยินดี ความอวยพร เสียงหัวเราะ น้ำตา เกิดขึ้น แม้คนเหล่านั้นจะอยู่ห่างกันร่วมพันไมล์ ตรงนั้นคือความแตกต่างที่จะทำให้งานหนึ่งงาน เป็นวันที่อยู่ในความทรงจำตลอดไป

การนิกะห์ออนไลน์ ต้องมีความเข้าใจความแตกต่างในแนวคิด Live และ แนวคิด Meeting Online ว่าแตกต่างอย่างไร และ การใช้ระบบไหน เหมาะกับสถานการณ์ไหนของการแต่งงาน บ่าวสาวต้องได้รับคำแนะนำ หรือ มีเพื่อนหรือญาติที่เชี่ยวชาญ ในการดูแลระบบเหล่านั้น ซึ่งต้องไม่ใช่คนเดียวกับ คนที่อยู่หน้างาน เพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการวางแผนระบบนั้นต้องเข้าถึงและใช้งานง่าย ทั้งฝั่งผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ และผู้ที่อยู่หน้างาน และการจะทำให้ประสบผล ผุ้ออกแบบต้องเข้าใจทั้งการวางแผนระบบ และ เข้าใจการออกแบบงานนิกะห์ควบคู่กัน ที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องเป็นระบบใหญ่โต เพียงแต่ต้องรู้จักประยุกต์ใช้อุปกรณ์ติดตัวที่มี เช่น โน้ตบุ๊ก หรือ มือถือของบ่าวสาวเอง

นอกจากนี้ การนิกะห์ออนไลน์ ต้องให้ความรู้สึกทดแทน การจัดเลี้ยงเต็มรูปแบบที่สูญเสียไป ซึ่งแต่เดิม มีเรื่องของอาหาร การดูแลเรื่องอาหารการกินของแขกเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับผู้มาร่วมงาน แม้จะไม่ได้มีการจัดเลี้ยงอาหาร ต้องสร้างสิ่งทดแทนขึ้นเพื่อยังรู้สึกว่า แขกที่มายังพื้นที่เช่นผู้ประกอบพิธี ญาติตัวแทนใกล้ชิด ยังได้รับเกียรติ และการดูแลจากบ่าวสาวเพิ่มเติม

สุดท้ายแล้ว งานขนาดเล็ก กับ การจัดให้เสร็จๆไป กับงานนิกะห์ที่แท้จริง นั้น เป็นคนละความหมายกัน งานนิกะห์ที่แท้จริง เป็นงานที่ถูกต้องตามหลักศาสนา และมอบความสุขให้กับผู้ร่วมงานทุกคน ไม่ว่าคนๆนั้นจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม ความรักและ ความปราถนาดีต่อกันนั้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป จงทำนิกะห์ให้เรียบง่าย และ อย่าลืมที่แชร์ความสุข ความยินดี ในนาทีเหล่านั้นร่วมกับคนที่คุณรักและรักคุณ ไม่ว่าอย่างไร สิ่งเหล่านี้ จะคงอยู่ตลอดไป ในชีวิตคู่ต่อจากนี้และตลอดไป


Yaoharee Lahtee

Yaoharee Lahtee

known to be the Thai-Muslim cross religion marriage wedding specialist , Owner of ArayaweddingPlanner.com , Thailand Line id : yaoharee.lahtee Tel: 089-1109419

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder