บรรยากาศ การนิกะห์ บ่าวสาวที่มีที่มาจากครอบครัวต่างศาสนา ที่บ้าน Araya แขกประเมิน 40 คน จัดเลี้ยงแบบ สำรับกลับบ้าน