HEADQUARTERS +66 089-110-941-9

Micro Nikah in Garden

Published by Yaoharee Lahtee on

นำภาพบรรยากาศการจัดนิกะห์ หรือ การจัดงานแต่งงานอิสลามขนาดเล็ก บรรยากาศในสวนโดยทีมงาน Nikah Planner ของ Araya มาฝากครับ การจัดงานประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนพิธีนิกะห์ หรือพิธีทางศาสนา ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ บรรจง บินกาซัน เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ โดยมีญาติพี่น้องของบ่าวสาว ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น

ทางทีมดูแลเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ตรวจสอบความเรียบร้อย รวมทั้งการให้บริการแต่งหน้า และให้บริการคลุมผมเจ้าสาว เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการณ์แล้ว จึงเข้าสู่พิธีการทางศาสนา ที่เรียกว่าพิธีการนิกะห์ เป็นลำดับถัดไป

หลังจากสิ้นสุดพิธีการนิกะห์แล้ว ทางทีมงานได้ จัดกำหนดการณ์ในส่วนของครอบครับ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการสวมแหวน และขั้นตอนที่สำคัญ คือ ให้คำอวยพรจากญาติผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัว


Yaoharee Lahtee

Yaoharee Lahtee

known to be the Thai-Muslim cross religion marriage wedding specialist , Owner of ArayaweddingPlanner.com , Thailand Line id : yaoharee.lahtee Tel: 089-1109419