มุมมอง ARAYA

รวมบทความเกี่ยวกับมุมมองของบริษัท ต่อการวางแผน การจัดงานอิสลาม การใช้ชีวิต การดำเนินชีวิต หรือความเป็นไปได้อื่นๆเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานอิสลามอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการวางแผนครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่มีที่มาจากต่างศาสนาให้ราบรื่น

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

การแต่งงาน ของบ่าวสาว GenZ การรวมตัวของ การฉีกกฏและการทำตามธรรมเนียม

การแต่งงาน ของบ่าวสาว GenZ การรวมตัวของ การฉีกกฏและการทำตามธรรมเนียม

ธุรกิจแต่งงานเกิดขึ้น อย่างเป็นทางการ ในราวๆ ปี 1950 ซึ่งเป็นยุคที่ กลุ่ม Gen Baby Boomer กำลังหนุ่มสาว เป็นยุคหลังสงครามโลก เมื่อธุรกิจเกิดขึ้น  BabyBoomer หรือเรียกย่อว่า Gen BB เป็นกำลังหลักที่เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในยุคนั้น ความสัมพันธ์กับยุคก่อนหน้าไม่ซับซ้อน และมีความใกล้เคียงกัน  ธุรกิจในยุคนี้ เพราะรู้ว่าผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงมากที่สุด อ่อนไหวมากที่สุด มีส่วนตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ เจ้าสาว    เพื่อที่จะทำกำไรจากบ่าวสาวมากที่สุด จึงใช้แนวคิดในอุตสาหกรรมด้วยการตามใจเจ้าสาวเป็นหลัก และสร้งความนิยมต่างใจเจ้าสาวเป็นหลัก  เช่น เป็นวันพิเศษของเจ้าสาว เป็นวันของเรา ไม่จำเป็นต้นใจคนอื่น เราอยากได้อะไรเราทำ ไม่ต้องฟังใคร เป็นต้น

แนวคิดนี้ใช้ได้ผล และทำกำไรได้มาก ในยุคที่มีความสัมพันธ์ระหว่างGen ไม่ซับซ้อน มันยังไม่ได้นำไปสู่ปัญหาที่เด่นชัดมากนัก  จนมาถึงยุค 10-20 ปีก่อนหน้านี้ ยุคที่ Gen X และ Gen Y เป็นเจ้าบ่าวสาวเจ้าสาว ปัญหาก็เริ่มตามมา ทั้งปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาทางจิตเวชจากความสัมพันธ์ แนวคิด Perfecnisim แนวคิดแบบ Oneday myday เริ่มสร้างปัญหาตามมามากมาย ทำให้ เริ่มมีการพัฒนาแนวคิดการจัดการ การแต่งงานที่ลดทอนปัญหานี้ เช่น Weddng theraphy หรือ หรืออื่นๆ

ปัจจุบัน เมื่อเข้าสู่ยุค Gen Z ซึ่งเป็นยุคที่ฉีกทุกกฏ รวมเข้ากับการจัดงานแต่งงานตามธรรมเนียม ตั้งแต่ Gen Baby Boomer และก่อนหน้า จึงถึงขีดสุดของการจัดการงานแต่งงาน งานแต่งงานกลายเป็นงานที่ว่างเปล่า ทำลายความสัมพันธ์เมื่อเริ่ม สร้างปัญหาความขัดแย้งด้านเงินทองและวัฒนธรรมและ นำไปสู่การแยกตัวหรือ การไม่แต่งงานซึ่งทำให้เกิดการซ้ำซ้อนขึ้นของความสัมพันธ์ในครอบครัว

ในการทำงานของARAYA เราพัฒนาแนวคิดการจัดงานที่ ใช้ความสัมพันธ์ นำ ออกาไนซ์เป็นหลัก  และ ถือกฏอย่าง่เข้มแข็งว่า การจัดงานแต่งควรต้องนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเท่าเดิมในครอบครัว ด้วยแนวคิดนี้ เราจึงพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เรื่อยมา เป็นแนวคิดว่าวันแต่งงานเป็นเรื่องของเราคนเดียว เป็นเรื่องของครอบครัวที่มีบ่าวสาวเป็นหลัก สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่รักษาสมดุลย์ระหว่างความต้องการ และความเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดเป้าหมายต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดี

ในการจัดงาน ร่วมกันระหว่าง Gen BB X Y Z และอื่นๆที่จะตามมาหลังจากนี้นั้น เรามีกระบวนการที่ซับซ้อนแต่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายในรูปแบบ Workshop โดยเป็นกระบวนการที่ปรัรบตัว ปรับครอบครัวทั้งสองฝ่าย ให้มีความเข้าใจเบื้องต้น ให้มีพื้นที่ปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก ให้มองเห็นภาพเป็นแบบเดียวกัน ให้เข้าใจขั้นตอนการไปถึงเป้าหมายร่วมกัน  ด้วยวิธีนี้ การจัดการงานแต่งงนของARAYA จึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งที่ บ่าวสาวมาจากศาสนาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

สุดท้ายนี้ สำหรับบ่าวสาว Gen Z  เรายืนยันว่า เราพร้อมจะฉีกทุกกฏ แต่ก่อนจะฉีกกฏคุณจะถูกท้าทายด้วยเหตุและผล เพื่อให้แน่ใจว่า่สิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือยัง ถ้าคุณชนะเราได้ เราจะจัดงานตามคุณในขณะเดียวกัน สำหรับพ่อแม่ ลุง น้าอา  Gen X,Y ,ปูย่า BB  เราจะรักษา ธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมและหลักการศาสนาอย่างเข้มแข็งในขณะเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะ เป็นสิ่งที่ Gen Z เด็กรุ่นใหม่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดของครอบครัว

สุดท้ายนี้การแต่งงานที่เรียบง่ายกับการแต่งงานที่มักง่ายนั้นไม่เหมือนกัน การแต่งงานของ ARAYA จะหลอมรวมทั้งหมดเข้าไปด้วยกัน ถูกต้องตามหลักศาสนา ให้เกียรติผู้ร่วมงาน และ กระชับและทุกกิจกรรมมีเหตุมีผลในตัวมันเอง และทั้งหมด เพื่อหลอมรวมสองครอบครัวเข้าด้วยกันนี้คือการทำงานของเรา เจอกันคิวถัดไปนะครับ

14ปี การพัฒนา Nikah Planner ในประเทศไทย

Nikah Planner คือบริการ ที่ทำให้งานนิกะห์หรือการแต่งงานอิสลาม เกิดขึ้นอย่างถูกหลักศาสนา ราบรื่น กระชับ และเพื่อนต่างศาสนิกเข้าร่วมไม่อึดอัด โดยการให้คำปรึกษา คำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนดูแลด้าน อุปกรณ์ สถานที่ การตกแต่ง เสื้อผ้า อื่นๆ และ การมีทีมงานดูแลในวันงานจริง ตั้งแต่นาทีแรกของเช้าวันจัดงาน โดยการให้บริการทั้งระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์หรือการพูดคุยใน สติดิโอ

Nikah Planner เกิดขึ้นเมื่อไหร่
นิกะห์แปลนเนอร์ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นครั้งใน ใน ปี พ.ศ. 2564 โดยทีมงาน Araya แต่เดิม การนิกะห์ หรือการแต่งงานอิสลามนั้น จะเป็นการจัดเตรียมโดยผู้ประกอบพิธี ที่ญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดหามาและ จัดเตรียมตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นไม่มีรูปแบบที่ตายตัวและมักมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาด้านการสื่อสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การขาดความเข้าใจในการแต่งงาน และการขาดการเตรียมตัวของทั้งสองครอบครัว โดย Araya wedding Studioนั้นเปิดร้านครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 และขยายสาขาหาดใหญ่ ตลอดจนเปิดสตูดิทีสาขากรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นของ Nikah Planner

ในหลายปีที่ผ่านมา ทางทีมงาน Araya เริ่มเข้ามาช่วยเหลือบ่าวสาวในการจัดงานแต่งอิสลาม ทั้งที่เป็นครอบครัวมุสลิมด้วยกัน และ ครอบครัวต่างศาสนา โดยในการจัดงานในช่วงแรกๆนั้น จะเป็นการสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับ Wedding Studio ทั่วๆไป ระหว่างนั้น ทาง ทีมงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการขาดระบบการจัดการที่ดี ในการจัดงานแต่งอิสลาม จึงได้ค่อยๆพัฒนา องค์ความรู้ขึ้น โดยในชื่อแรก ได้มีการนำองค์ความรู้เหล่านี้ จัดในพื้นที่ ขนาดเล็กของ Araya และเรียกบริการนี้ว่า Private Nikah ซึ่งหลังจากนั้น คำนี้ก็เริ่มแพร่หลายขึ้น ในตลาดมุสลิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ความแปลกใหม่ และ ไม่คุ้นเคย
ในช่วงแรก สังคมยังไม่คุ้นชินกับบริการการจัดนิกะห์ โดยไม่ใช่อิหม่าม รวมทั้งรูปแบบบริการจะเน้นไปที่การวางแผนให้คำปรึกษาควบคู่กับการจัดเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยรวมทั้งสังมมุสลิม บ่าวสาวยังเข้าใจว่าการจัดงานแต่งหมายถึงเรื่องอุปรกณ์เพียงอย่างเดียว จึงยังไม่ได้รับความนิยมมากนักในช่วงแรก กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการส่วนมากจึงเป็นคู่รักต่างศาสนาที่อยากแชร์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆและต้องการความช่วยเหลือเป็นหลัก ในช่วงปีแรกที่เปิดให้บริการ ทางทีมงานให้บริการในรูปแบบนี้ ปีละ 2 คู่เท่านั้น ก่อนจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในปีถัดๆมา

นิกะห์ นิกะ แต่งงานอิสลาม การแต่งงานอิสลาม แต่งงานมุสลิม
การจัดงานขนาดเล็กพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้งานออกมาราบรื่น

มื่อเริ่มเป็นที่รู้จัก
ในปีถัดๆมา มีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบพิธีมากขึ้น ทำให้สังคมเริ่มเป็นที่รู้จักการบริการลักษณะนี้ เริ่มมีการขยายทั้งขนาดงาน และ เพิ่มความหลากหลายของบริการขึ้น เช่น จากแขกจำนวนเพียง 20 คน กลายเป็นแขก 100 คน และ 200 คนตามลำดับ รวมทั้งในหลายครั้ง เจ้าสาวเจ้าบา่วมีสถานที่ ที่อยากให้ทีมงานไปดูแล และมีการนำบริการบางส่วนมาด้วยตัวเองแล้ว ในช่วงนี้ ทำให้ทีมงานสร้างบริการ ที่เรียกว่า Wedding Planner หรือ Wedding Specialist ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เมื่อเกิดบริการนี้ขึ้น รูปแบบการให้คำปรึกษาซับซ้อนขึ้น และ จำนวนแขกของบ่าวสาวที่ให้คำปรึกษา บางคู่มีจำนวนถึง 1300 คน ในช่วงปีนี้ ทางทีมงานได้พัฒนาองค์ความรู้ บริการให้คำปรึกษาอิสลาม เฉพาะทางขึ้นอย่างมาก มีกรอบการทำงานที่เป็นระบบ มีการพัฒนาระบบวางแผนออนไลน์ และอื่่นๆตามมาอีกมากมาย

ภาพบรรยกาศ การจัดนิกะห์ โดยทาง Araya เป็นเจ้าภาพ ในสวน

ก่อนจะพัฒนามาเป็น Organizer
ในสี่ห้าปีที่ผ่านมา การพัฒนา เพิ่มขึ้น จนถึงจุดที่ บ่าวสาว บางคู่ต้องการให้ทางทีมงาน เป็นเจ้าภาพงานให้ทั้งหมด ร่วมกับการให้คำปรึกษา และ การจัดเตรียมอุปกรณ์ จากการทำงานในรูปแบบ Wedding Planner ทำให้ทางทีมงาน มีพันธมิตรแต่งงาน เข้ามาร่วมมากมายและคัดออกไปมากมายเช่นกันเพื่อเฟ้นหาทีมที่มีคุณภาพแนะนำให้บ่าวสาว ในท้ายที่สุด จึงเกิดบริการที่เรียกว่า Wedding Organizer ขึ้นมา โดยเป็นรูปแบบเฉพาะที่รวมระบบการให้คำปรึกษา และ ระบบการจัดหาอุปกรณ์การแต่งงานตามสมัยนิยมเข้าด้วยกัน โดยในรูปแบบฟังก์ชั่น ทีมงานมีทั้งสิ่งที่ให้บริการด้วยตัวเอง และอะไรที่ไม่มีนั้น ทางทีมงาน Araya ก็จะมีซัพพอร์ตให้บ่าวสาวทั้งหมดเช่นกัน

จุดกำเนิด Nikah Planner
ในพศ 2562 ทีมงานได้พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง จนถึงจุดที่ครอบคลุมการวางแผนนิกะห์ทั้งหมด แม้แต่การนั่ง หรือตำแหน่งที่นั่งของนิกะห์ การจัดการเรื่องปลีกย่อยเช่นการรับมือกับอิหม่ามที่ไม่น่ารัก และอื่นๆ รวมทั้งการวางแผนฟังก์ชั่นและอุปกรณ์ ออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้ Araya มีระบบการวางแผนนิกะห์ที่ครบที่สุดในปัจจบุัน ในขณะเดียวกันก็เล็งเห็นว่า การใช้คำว่า Wedding Planner นั้่น อาจจะยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถทำให้เห็นภาพบริการที่จำเพาะเจาะจงนี้ จึงพัฒนาคำเรียกใหม่ว่า Nikah Planner
หรือ Nikah Organizer ซึ่งเป็นการใช้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ และอย่างเป็นระบบในประเทศไทย


บทสรุปและเป้าหมาย
ในการเติบโตหลายปีที่ผ่านมาของทีมงานนั้น ยังรักษาหัวใจสำคัญไว้นั่นคือ Make Nikah Simple คือทำนิกะหฺ์ให้เรียบง่ายนั้นดีที่สุด การให้คำปรึกษา และ ช่วยบ่าวสาว สร้างงานนิกะห์ที่ ถูกหลักศาสนา กระชับ และ เพื่อนต่างศาสนิก และครอบครัวเข้าร่วมไม่อึดอัดนั้น ยังเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดเสมอมา เพราะเราเชื่อว่า การนิกะห์ที่ดีและเข้มแข็ง จะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้คู่ ผ่านอุปสรรคต่างๆที่ต้องเจอหลังจากนี้ และอยู่กันอย่างมีความสุขได้ตลอดไป

ไม่มีงานแต่งสำเร็จรูป และต่อให้ใช้เงินมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถซื้องานนิกะห์ หรืองานแต่งที่ดีได้ ทีมงาน Araya จะอยู่ร่วมกับบ่าวสาวและครอบครัว ช่วยกันสร้างงานนิกะห์ และงานแต่งที่ดีตลอดไป

เทรนการจัดงานแต่ง

วันนี้จะมาคุยกันเรื่องเทรนจัดงานแต่งนะครับ แต่จะไม่ได้ลงไปในเรื่องของรูปแบบการตกแต่ง แต่จะเป็นเรื่องกายภาพ ขอ’งานแต่งงาน นั้นคือ งานแต่งหลังจากนี้จะมีปรับสองลักษณะที่สำคัญ เรื่องแรกงานแต่งจะลดขนาดลงเรื่อยๆ อาจจะด้วย เรื่องของเศรษฐกิจ หรืออะไรก็ตาม ถ้าเราสังเกตรอบๆตัวตอนนี้ หรือ กระแสงานแต่งหลักๆทั้งใสระดับสากล และ ในประเทศไทยเอง การจัดงานแต่งขนาดเล็ก ถูกจัดบ่อยขึ้นและถูกพูดถึงบอ่ยขึ้น ทำให้งานแต่งเข้าสู่ช่วงลดขนาดลงอย่างแท้จริง

เรื่องที่สอง ในยุคนี้เป็นยุคแชร์ข้อมูลข่าวสาร บ่าวสาวจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของงานแต่งมากขึ้นนอกจากความสวยงาม นั่นคือ ปัญหาจริงๆ ของการจัดงานแต่งจากคู่รักคู่อื่นๆ ทั้งปัญหาระหว่าง ผู้ใหญ่กับบ่าวสาว ปัญหาระหว่าง บ่าวสาวกับออกาไนซ์ ปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับออกาไนซ์ ทำให้ รูปแบบคำถามของงานแต่งเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยถามว่าต้องใช้ ขันหมากเท่าไหร่ เป็นทำไมต้องมีขันหมาก เป็นต้น จนไปถึงคำถามสุดท้ายนั่นคือ ทำไมการจัดงานแต่งมันยุ่งยากขนาดนี้ นำไปสู่ยุคของการ ลดความสำคัญของการจัดงานแต่งในท้ายที่สุด

ลดขนาด และ ลดจำนวนคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในทางกลับกัน จริงๆ แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้น คือ บ่าวสาว กำลังมองหางานแต่งที่มีความหมายกับชีวิตจริงๆมากขึ้นและ ตั้งคำถามจริงๆมากขึ้นว่าเค้าต้องการอะไรจากการจัดงานแต่งงาน ซึ่งหน้าที่ของ คนทำงานด้าน wedding ไม่ว่าจะเป็น planner organize โรงแรม ร้านอาหาร ตกแต่งสถานที่ หรือ ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่ง ต้องปรับตัวและเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ให้ได้นั่นเอง

สุดท้ายแล้วการจัดงานแต่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์
ถ้าจัดงานแล้วความสัมพันธ์ต้องดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็เท่าเดิม
การจัดงานแต่งงานจึงจะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
ขอให้บ่าวสาวทุกคนได้งานแต่งที่เติมเต็มชีวิตและทำให้มีความสุข
นะครับ

Wedding Specialist คืออะไรกันนะ?

ก่อนจะมารู้จักคำนี้ เราต้องมารู้จักคำคุ้นหูอย่าง Wedding Organised และ 
Wedding Planner เสียก่อน และอีกมุมเกี่ยวกับคำๆนี้ในแง่ที่ไม่ค่อยทราบกัน

wedding planner มีความหมายกว้างขวาง ที่นิยมใช้กันในยุคปัจจุบันมักต่อยอดมาจากการออกแบบงานแต่งให้ตรงใจเจ้าสาว ดอกไม้สีอะไร backdrop กว้างเท่าไหร่ ทำให้แปลนเนอร์ในนิยามปัจจุบันหนักไปในทาง decorate , floor plan design .. แต่ผมตีนิยามของ wedding planner ในสไตล์ของร้าน ต่างออกไป ส่วนตัวผมมองว่าหน้าที่หลักของ wedding planner คือการให้ข้อมูลที่สำคัญและมีทีมงานหน้างานที่จะช่วยทำให้งานแต่งเรียบร้อย และเป็นงานที่มีความสุขอย่างที่มันควรเป็น ซึ่งมันมีรายละเอียดทางเทคนิคอื่นๆมากมายตามมา 

เมื่อตั้งต้นในนิยามนี้ การตกแต่ง decorate จึงเป็นเรื่องรองๆลงมามากในภาพรวม แม้แต่ความต้องการของบ่าวสาวก็เป็นเรื่องรองลงมามาก (เราอาจจะไม่คุ้นชินนัก ที่เว็ดดิ้งแปลนเนอร์ไม่ได้ทำงานตามความต้องการเพียงของบ่าวสาวเพียงอย่างเดียว )

งานที่่สำคัญของ wedding planner ในมุมมองของผม

จึงเป็นการให้ความรู้ และพูดความจริง

และควรเป็นคนสุดท้ายที่พูดความจริงกับบ่าวสาวเสมอ

ว่า งานจะเรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อยอย่างไรได้บ้าง

และถ้าจะไม่เรียบร้อย เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงได้บ้าง?เมื่อเคลียร์จุดนี้จบแล้ว ถัดมาจึงไปดูเรื่องรองลงมาอย่าง floor plan design ,wedding theme แขกจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรได้ หรือการรันคิวงานแต่งอิสลาม ซึ่งเป็นส่วนย่อยๆ ของแผนที่ใหญ่ เป็นลำดับถัดไป

การพูดความจริง และให้ความรู้ เพื่อให้งานราบรื่น แล้วค่อยกลับมาจัดความจริงและความรู้เหล่านั้นให้สอดคล้องไปกับความต้องการบ่าวสาวในระดับที่เหมาะสม จึงเป็นงานแปลนเนอร์ในนิยามของผม ซึ่งผมให้นิยามงานของตัวเองใหม่ควบคู่ว่า เป็นที่ปรึกษาการแต่งงาน และควบคุมการล่องเรือนาวางานแต่งให้เรียบร้อย ที่เรียกว่า Wedding Specialist โดยเฉพาะที่เป็น  Cross religion wedding marriage  และ Islamic wedding

สิ่งที่บ่าวสาวต้องระลึกเสมอในการร่วมงานกับผมคือ

งานแต่งงานมันไม่ได้สวยงามได้จากปริมาณเงินที่คุณจ่ายลงไปเพียงอย่างเดียว

เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนบอกคุณมากนักแต่มันจริงนะ

ถ้าคุณได้อยู่ในงานแต่งหลักล้านที่บรรยากาศเหมือนสงครามกลางเมือง หรือ คุณอยู่ในงานแต่งหลักหมื่นที่ทุกห้วงเวลาน่าจดจำมากๆ คุณจะเข้าใจ มันจะมีปัญหาประเภทที่ใช้เงินแก้ไม่ได้อยู่ในทุกๆงานแต่ง และแม้คุณจะจ่ายให้ผมหนักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยอะไร, แต่แก้ได้ ถ้าคุณได้ความรู้ และความจริง แล้วนำความรู้และความจริงนั้นไป แก้ไข ซึ่งบ่อยครั้งที่ต้องเริ่มแก้จากตัวบ่าวสาวเอง เช่น การเพิ่มเวลาเข้าหาผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งและให้เกียรติกันอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น รวมทั้ง conflict อื่นๆที่ต้องแก้ไขไปตามรูปแบบที่เหมาะสม

ถ้าคุณอยากให้งานแต่งเต็มไปด้วยความรู้สึกและเรียบง่าย
ตามด้วยความสวยงามตามงบประมาณที่มี แล้วคุณไม่รู้จะเริ่มตรงไหน คุณมาหาผม ผมยินดีและพร้อมให้คำแนะนำ
งบน้อยก็นิกะห์ได้ งบมหาศาลก็ดูแลได้
และจะน้อยจะมาก ถ้าผมดูแลแล้วก็จะดูแลให้ดีที่สุดด้วยความรู้และความจริงที่ีมีเหมือนๆกัน แล้วเจอกันคิวถัดไปครับ

C. Bung Joke 

Thai Muslim cross culture marriage wedding specialist
Ara-ya