ระบบการนิกะห์ หรือ แต่งงานอิสลามแบบกลุ่ม เป็นระบบที่ บริษัทอารยาฯ ออกแบบขึ้น เพื่อให้ ผู้มีรายได้น้อย สามารถจัดงานแต่งงานอิสลาม พร้อมกับบ่าวสาวท่านอื่น โดยไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีญาติมาเข้าร่วม สามารถจัดงานได้ โดยค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น โดยทางบริษัท เป็นผู้จัดหาพยานให้ เจ้าบ่าวเจ้าสาวเพียงเตรียม เอกสาร สินสอดตรงตามเอกสารมาจัดแสดงและส่งมอบให้กับเจ้าสาวในวันเวลาที่นัดหมาย


รูปแบบงานนิกะห์กลุ่ม

 • การนิกะห์หมู่ ใช้เวลานิกะห์ ประมาณ 30 -60 นาที ในวันธรรมดา (ไม่ใช่เสาร์หรืออาทิตย์) (กรณีมาสาย – ไม่มาตามนัด จะโดนตัดสิทธิ์อัตโนมัติและไม่คืนค่าใช้จ่าย)
 • บริษัทจัดเตรียมพยานและผู้ดำเนินการนิกะห์ให้ทั้งหมด 
 • แต่งกายชุดเรียบร้อยธรรมดา ฝ่ายหญิงคลุมผมเรียบร้อย ฝ่ายชายใส่เสื้อ และกางเกงแขนยาว (งดชุดแต่งงานทรงบานหรือขนาดใหญ่)
 • เข้าร่วมได้เฉพาะบ่าวสาว
 • จุดถ่ายภาพ ช่างภาพถ่ายภาพบรรยากาศโดยรวมของงาน
 • ถ่ายภาพการสวมแหวนแลกแหวนและส่งมอบมะฮัร
 • ครอบครัวจะได้ลิงค์ออนไลน์ที่สามารถเข้าร่วมได้ทางออนไลน์
 • มีและของว่าง อาหารกล่องจัดเลี้ยง
 • ต้องเตรียมสินสอดในจำนวนที่ตรงกับเอกสารมาส่งมอบให้เจ้าสาวต่อหน้าพยาน

การเตรียมเอกสาร

 • บ่าวสาวต้องเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสองฝ่าย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าบ่าว ที่เป็นศาสนาอิสลาม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าสาว ที่เป็นศาสนาอิสลาม
 • กรณีบ่าวสาวยังไม่ได้เข้ารับอิสลาม ต้องผ่านหลักสูตร จากสถาบันต่างๆ สุเหร่าต่างๆ หรือได้รับการยืนยันจากผู้ปกครองฝ่ายมุสลิมว่าเป็นผู้สอน หรือ หลักสูตรของบริษัท (กรณี ผ่านการอบรมหลักสูตรของบริษัทอารยาสามารถใช้เอกสารเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาในบัตรประชาชน)
 • **สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผุ้ปกครองเจ้าสาว
  ลำดับ ผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาว กรณีเป็นมุสลิมแต่กำเนิด จะต้องเป็นผู้ปกครองหรือญาติใกล้ชิดตามหลักศาสนาอิสลาม กรณีเป็นมุสลิมใหม่ หรือพึ่งเข้ารับอิสลามสามารถให้เป็นคุณแม่หรือ ญาติใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงได้

เอกสารที่ต้องเซ็นต์รับรองให้กับทางบริษัท


**หนังสือยินยอม ให้ บริษัทอารยาฯ เป็นผู้ดำเนินการนิกะห์จากผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาว
**หนังสือข้อตกลงเข้าสุ่การนิกะห์ที่ไม่มีผลทางกฏหมายของบริษัทอารยาฯ