รูปแบบการเรียน เรียนทุกวันอาทิตย์
จำนวนการเรียน 15 สัปดาห์ ( 4 เดือน) – สามารถทดลองนั่งเรียนเป็นรายครั้ง
ค่าใช้จ่ายการเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย
ช่องทางติดต่อ https://www.facebook.com/pageknowislamthailand/
สถานที่เรียน รามคำแหง กรุงเทพ
ครูผู้สอน อาจารย์ บรรจง บินกาซัน , อาจาร์ย สุไลมาน บุญชม


สถาบันสอนศาสนาที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อเพื่อนต่างศาสนาในประเทศไทย

ถ้าคุณกำลังมองหาสถาบันสอนศาสนาอิสลามที่มีบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อเพื่อนต่างศาสนาในประเทศไทย โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามของมูลนิธิสันติชนเป็นทางเลือกที่คุณควรพิจารณา. โครงการนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อทุกศาสนา อาจารย์และผู้สอนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสอนศาสนาอิสลามจะให้คำแนะนำและสอนเกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ. แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้กับศาสนาอิสลามมาก่อนโครงการนี้ยังสามารถทำให้คุณเข้าใจและความรู้ในศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง.

ผลงานที่น่าสนใจของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน ได้รวมถึง:

 1. การเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม: โครงการนี้มุ่งเน้นให้ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับอิสลามแก่ผู้ที่สนใจศาสนาอิสลาม ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดหลักศาสนาอิสลามและปฏิบัติในชีวิตประจำวัน.
 1. การพัฒนามุอัลลัฟ: โครงการนี้มุ่งเสริมสร้างความศรัทธาในหลักการอิสลามและความภูมิใจในการเป็นมุสลิมของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการฝึกฝนและการสนับสนุนจากอาจารย์และสมาชิกในโครงการ.
 2. การรับรองเป็นมุสลิม: ผู้ที่เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ภาษาอาหรับและหลักศาสนาอิสลาม จะได้รับการรับรองว่าเป็นมุสลิมและได้รับการยึดมั่นในศาสนาอิสลามหลังจากการอบรม.

โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการหาสถาบันที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อเพื่อนต่างศาสนาและสนใจศาสนาอิสลาม.


หัวข้อการบรรยาย เรียนศาสนาอิสลามเบื้องต้น ( 15 สัปดาห์ )

 1. ความเชื่อในเอกภาพของพระเจ้า โทษของการปฏิเสธพระเจ้า และการเชื่อในพระเจ้าหลายองค์
 2. การละหมาด ความหมาย ความสำคัญ รายละเอียดต่าง ๆ
 3. ความตายและการฟื้นคืนชีพในโลกหน้า สภาพของนรกและสวรรค์ในอัลกุรอ่าน การจัดการศพ
 4. การถือศีลอด
 5. การศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะการณ์ (กฎความดี–ชั่ว)
 6. จรรยามารยาท การทักทาย การแต่งกาย การรับประทาน การใช้มัสยิด ความสะอาด การปฏิบัติต่อผู้อื่น
 7. การศรัทธาในบรรดานบีและมลาอิกะฮ์ ประวัติโดยย่อของท่านนบีมูฮัมหมัด
 8. การญีฮาด ความหมายและความสำคัญ เงื่อนไขของการญีฮาดด้วยอาวุธ
 9. การแต่งงาน หน้าที่ของสามีและภรรยาในอิสลาม
 10. การหย่าร้าง
 11. ซะกาต
 12. ฮัจญ์ ความเป็นมา วัตถุประสงค์และการปฏิบัติ
 13. มนุษย์ การสร้างและวัตถุประสงค์ของชีวิต
 14. การศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอ่าน
 15. อาหารและธุรกิจต้องห้าม

แผนที่