Private Nikah จัดงานนิกะห์ สำเร็จรูป

คือการจัดงานนิกะห์ ตามกรอบการทำงานของ Araya ซึ่งเน้นการจัดงานที่ ถูกหลักศาสนา ครอบครับสองศาสนาร่วมงานไม่อึดอัด  บ่าวสาวเพียงเตรียม อิหม่าม สินสอด ก็สามารถจัดงานแต่งได้โดย โดย สามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่ 40-60 คน  และแบบ 150 คนขึ้นไป และ มีสถานที่ให้เลือกตามความเหมาะสมกับงบและรุปแบบงาน  กรณีผุ้ใหญ่กังวลเรื่องความถูกต้องตามหลักศาสนา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงค์นี้ได้ครับ คลิก

"Make nikah simple"