HEADQUARTERS +66 089-110-941-9

Secret Nikah แต่งงานอิสลามแบบลับ ที่ทำลายครอบครัว บริษัทเอกชนร่วมประกาศแก้ไขปัญหา

Published by ArayaWeddingPlanner on

การแต่งงานอิสลามนั้น ต้องการพยานในการเข้าร่วม เพื่อยืนยันสถานะการแต่งงาน
และ ต้องเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะ
เพื่อให้ เป็นการให้เกียรติกับฝ่ายหญิง และชายที่จะร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างถูกต้อง
ตามหลักการของศาสนาอิลาม มีความชัดเจนในฐานะสามี ภรรยาต่อสังคมโลก

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการแต่งงานของมุสลิมต่างชาติจำนวนมาก
อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทั้งหมดที่การแต่งงงานั้นสุจริต 
มีทั้งการแต่งงาน เพื่อสถานะการเป็นพลเมือง
การแต่งงานเพื่อ เป็นที่ระบายความกำหนัดชั่วคราวก่อนทิ้งฝ่ายหญิงและบุตร
การแต่งงานอิสลาม โดยปกปิดสถานะของภรรยา ไม่ให้ภรรยาก่อนหน้าทราบ
โดยฝ่ายหญิงไม่เข้าใจว่า กำลังจะเจอสถาณการณ์อะไร
หรืออื่นๆ 

ซึ่งการแต่งงานอิสลามหรือ การนิกะห์ลักษณะนี้
มักจะมีจุดร่วมกันคือ เป็นการแต่งงานที่จัดอย่างลับๆ ไม่เปิดเผย
ฝ่ายชายไม่ยินยอมเปิดเผยเอกสารเช่น passport อื่นๆ
ไม่มีการบอกฝ่ายหญิง ว่ามีภรรยาอยู่ก่อน   
การเข้าไปแต่งงานในสุเหร่า ที่ไม่มีอำนาจด้านการออกเอกสารระหว่างประเทศ
และไม่แจ้งให้ฝ่ายหญิงทราบว่า ฝ่ายหญิงไม่ถูกรับรองใดๆทางกฎหมายในการแต่งงานครั้้ง

คุณเยาฮารี แหละตี ผู้อำนวยการกลุ่ม Multicultural Islamic Wedding Entrepreneurs Group (MIWEG) หารือร่วมกับผู้ประกอบการ
และองค์กรศาสนา เพื่อสร้าง แนวคิด Nikah Guardian หรือ การแต่งงานที่ปลอดภัยและคุ้มครองฝ่ายหญิงขึ้นในประเทศไทย
โดยพัฒนาแนวคิด การนิกะห์ที่สุจริต เพื่อลดปัญหา และความเดือดร้อนจาก ผู้หญิงชาวไทยทั้งพุทธมุสลิมที่ ถูกหลอกแต่งงานอิสลาม
หรือ เข้าสู่การแต่งงานอิสลาม โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

โดยคุณเยาฮารี แหละตี กรรมการบริษัทอารยานิกะห์แพลเนอร์ และ ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้วางแนวทาง การนิกะห์ที่สุจริตไว้ดังนี้

1.การนิกะห์ต้องไม่ใช่การ ทำ Secret Nikah หรือ การแต่งงานั้นตอ้งเปิดเผยเข้าถึงได้โดยสาธารณะ
เพื่อให้เป็นการนิกะห์ที่สุจริต

2.ทำระบบที่คนทั่วไปจากทั่วโลกสามารถเข้าถึง กระบวนการแต่งงานอิสลามในประเทศไทยได้
รวมทั้งเอกสาร และขั้นตอนเบื้องต้นที่ต้องจัดเตรียม โดยสามารถหาความรุ้และดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด
หรือ เลือกใช้บริการต่างๆทางกฎหมายของบริษัทต่างๆ

3.ทำระบบให้ความรู้ เพื่อให้คนทั่วโลก สามารถเข้าใจกระบวนการแต่งงานในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ที่เปิดเผย

4.จัดเจ้าหน้าที่และให้คำแนะนำเบื้องต้น กับผู้ต้องการแต่งงานอิสลามในประเทศไทยจากทั่วโลก

5.ทำคลิปให้ความรู้ถึงอันตรายจากการแต่งงานกับคนที่ต้องการแต่งงานอิสลามโดยไม่สุจริต

ทางกลุ่มเชื่อว่า การจัดการการนิกะห์ที่สุจริต ปอ้งกันการนิกะห์ที่ไม่สุจริต
นอกจากจะช่วยป้องกันปัญหาสังคม เด็กกำพร้าซ้ำซ้อน  ได้แล้ว
ยังทำให้ประเทศไทย เป็นเป้าหมายของกาารแต่งงานอิสลามโลกได้ในอนาคต
เนื่องจากทางกลุ่มพบว่า ผู้เลือกประเทศไทยเป็นปลายทางของการแต่งงานนั้น ทั้งหมดมีได้วางแผนการท่องเที่ยวในประเทศ
ต่ออย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์

โดยการดำเนินการนี้ เป็นการดำเนินการในรูปแบบเอกชน ที่วางแผนขยายการทำงานประสานกับองค์กรทางศาสนา
และ รัฐบาลต่อไป

บรรยากาศการนิกะห์ หรือแต่งงานอิสลามของนักธุรกิจ คนมุสลิมไทย-บังคลาเทศ
โดยเป็นการนิกะห์ที่สุจริตและมีผลทางกฎหมายในประเทศไทย

ArayaWeddingPlanner

ArayaWeddingPlanner

www.arayaweddingplanner.com

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder