HEADQUARTERS +66 089-110-941-9

ผู้หญิงต้องรู้ เรื่องสำคัญก่อนแต่งงานอิสลามกับมุสลิมอาหรับ:

Published by ArayaWeddingPlanner on

Hilight

  • การแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายมุสลิมในประเทศไทย มีได้เพียงภรรยาเดียว.
  • ในบางประเทศ อนุญาติให้มีภรรยามากกว่า 1 คน โดยถูกต้องตามกฏหมาย
  • ในบางประเทศ, การแต่งงานกับคนต่างชาติต้องขออนุญาตจากรัฐ. 
  • แม้จะมีกฎหมายอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน แต่ในทางปฏิบัติ หลายประเทศ นิยมมีภรรยาเพียงคนเดียว.
  • ตามกฎหมายของศาสนาอิสลาม, การมีภรรยาเพิ่มเติม (มากกว่าหนึ่งคน) เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงความยุติธรรม และความสามารถในการดูแลภรรยาในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และจิตใจ
  • การมีภรรยาเพียงคนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ปลอดภัยจากบาปมากกว่า
  • ผู้แต่งงานกับชายมุสลิมต่างชาติควรศึกษาเรื่องกฏหมายต่างๆ เพื่อตัวคุณและครอบครัว

เมื่อคุณมีความรักกับ ชายมุสลิมต่างชาติ การแต่งงานเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้น  การจัดงานให้ถูกหลักการศาสนาเป็นเรื่องหนึ่งและ สิ่งที่สำคัญถัดมาคือการแต่งงาน ที่ได้รับการยอมรับทางกฏหมาย ทั้งในประเทศคู่แต่งงานและประเทศไทย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ การรับรองสถานะการเป็นภรรยา รับรองสถานะบุตร การจัดการทรัพย์สินและมรดกต่างๆ สิ่งที่มีผลอย่างมากต่อเรื่องนี้  โดยการนิกะห์ตามหลักศาสนาอย่างเดียว ไม่สามารถรองรับเรื่องเหล่านี้ได้ คือ สถานะการแต่งงานเดิมของฝ่ายชาย ซึ่งแต่ละประเทศแตกต่างกัน

หลักการทางศาสนาอิสลามบัญญัติว่าการมีภรรยาเพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งคนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมและความสามารถในการดูแลภรรยาในทุกด้าน. อันที่จริงแล้ว การมีภรรยาเพียงคนเดียวในศาสนาอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายึดถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความยุติธรรมและความรับผิดชอบของฝ่ายชาย หากเขาตัดสินใจมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน. เพราะเป็นการยากที่มนุษย์คนหนึ่งจะรักษาความยุติธรรมให้ภรรยามากกว่าหนึ่งคน และ การกระทำที่ผิดพลาดในแต่ละวันนั้น อาจนำไปสู่บาปทั้งปวงที่เพิ่มขึ้นในทุกนาทีที่เค้ามีชีวิต

ในอัลกุรอาน ศาสนาอิสลามแนะนำให้ฝ่ายชายดูแลภรรยาให้ดี โดยเรียกให้เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ. และย้ำถึงความยุติธรรมและเท่าเทียม ดังนั้น ผู้ที่ต้องการตัดสินใจแต่งงานควรศึกษาและทำความเข้าาใจเกี่ยวกับกฎหมายการแต่งงานในประเทศที่ต้องการสมรส. การทราบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวและวางแผนได้อย่างเหมาะสมก่อนการสมรสและทำให้คุณตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับคุณและครอบครัวของคุณ. หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสำหรับวันสำคัญนั้น.

No. Country Permission
1 Malaysia Additional permission required for second wife
2 Brunei Additional permission required for second wife
3 Afghanistan Additional permission required for second wife
4 Pakistan Additional permission required for second wife
5 Algeria Permission granted for second wife (up to 4 wives)
6 Bahrain Permission granted for second wife (up to 4 wives)
7 Benin Permission granted for second wife (up to 4 wives)
8 Burundi Permission granted for second wife (up to 4 wives)
9 Comoros Permission granted for second wife (up to 4 wives)
10 Kuwait Permission granted for second wife (up to 4 wives)
11 Malawi Permission granted for second wife (up to 4 wives)
12 Mauritania Permission granted for second wife (up to 4 wives)
13 Saudi Arabia Permission granted for second wife (up to 4 wives)
14 Seychelles Permission granted for second wife (up to 4 wives)
15 Sudan Permission granted for second wife (up to 4 wives)
16 Uzbekistan Permission granted for second wife (up to 4 wives)
17 Mali Permission granted for second wife (up to 4 wives)
18 Mauritius Permission granted for second wife (up to 4 wives)
19 Qatar Permission granted for second wife (up to 4 wives)
20 Cyprus Permission granted for second wife (up to 4 wives)
21 Somalia Permission granted for second wife (up to 4 wives)
22 Sudan Permission granted for second wife (up to 4 wives)
23 Egypt Additional permission required for second wife
24 Turkey Additional permission required for second wife

ในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแต่งงานของประเทศต่างๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่ตั้งใจจะแต่งงานอิสลาม   กับคู่ที่มาจากประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นหลัก กฎหมายในประเทศเหล่านี้น มีความแตกต่างกันในรายละเอียด และยังเกี่ยวข้องกับค่านิยมของท้องถิ่นด้วย

ในประเทศมุสลิมบางประเทศ เช่น Malaysia, Brunei, Afghanistan, Maldives, Pakistan, Egypt, Turkey, Indonesia, Bangladesh, Jordan, Morocco, Nigeria, Tunisia, และ United Arab Emirates, ผู้ชายที่ต้องการมีภรรยาคนที่สองจะต้องขอความยินยอมเพิ่มเติม และต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการดำเนินการ

ประเทศอื่น ๆ อย่าง Algeria, Bahrain, Benin, Burundi, Comoros, Kuwait, Malawi, Mauritania, Saudi Arabia, Seychelles, Sudan, Uzbekistan, Mali, Mauritius, Qatar, Cyprus, และ Somalia
ยอมรับให้ผู้ชายมีภรรยาได้สูงสุด 4 คน โดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติม

ศึกษาจากสถาบันวิจัยต่างๆ ได้ระบุว่า แม้จะมีกฎหมายอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน แต่ในทางปฏิบัติ ส่วนใหญ่ของผู้ชายในประเทศเหล่านี้ จะมีภรรยาเพียงคนเดียว  สำหรับมุสลิมในประเทศไทย การแต่งงานที่ถูกต้องตามกฏหมายของมุสลิมไทยนั้น มีได้เพียงภรรยาเดียว และในทางปฏิบัติ ส่วนใหญ่ก็ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายนี้

ถ้าคุณต้องการจัดงานแต่งงานที่ถูกต้อง ทั้งตามหลักศาสนา และได้รับการยอมรับทางกฏหมาย สิ่งแรกที่คุณควรทำคือการตรวจสอบสถานะการแต่งงานของฝ่ายชายผ่านหนังสือรับรองความโสดที่ออกโดยรัฐ ที่เรียกว่า “Affirmation Of Marital Status”หรือ “CERTIFICATE OF NO IMPEDIMENT” หรือ “Affidavit” ซึ่งเอกสารนี้จะช่วยเคลียร์สถานภาพก่อนแต่งงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย 

ข้อพึ่งระวังคือทั้งนี้ การแต่งงานกับคนต่างชาติในบางประเทศ ต้องขออนุญาตจากรัฐ การทราบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวและวางแผนให้เหมาะสมก่อนการสมรส  ในการตัดสินใจสำคัญเช่นนี้ การตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ขอให้ทุกคนมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและตัดสินใจที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและครอบครัว.