HEADQUARTERS +66 089-110-941-9

Muslim Friendly Certificate Thailand (MFCT)

Published by ArayaWeddingPlanner on

Siam Friendly Standard

บทสรุปย่อการจัดทำ  Muslim Friendly Certificate (MFC) โดยภาคเอกชน
ฉบับเต็มคลิก https://drive.google.com/file/d/1wSVy89w7Ob4tLhNLfQiFH1bWz57juQSS/view?usp=sharing

1ภูมิหลังที่ทำให้เข้าใจ เรื่องราว ปัจจุบัน

องค์กรวิจัยร่วม CresentRatint และ Mastercard ยืนยันว่าตลาดนักท่องเที่ยว มุสลิม กำลังจะเติบโต ถึง 225 ล้านคน ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง งานวิจัยชี้ว่า ไทยเป็นประเทศที่จะเติบโตในตลาดนี้ ได้ โดยต้องเร่งเพิ่มความรู้ให้ผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันเราเป็นปลายทางการแต่งงานอิสลาม ที่มาแต่งงานที่ประเทศไทยและ ท่องเที่ยวต่อเนื่อง โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี

2ปัญหาในปัจจุบัน

ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลลุกค้ามุสลิมมีจำนวนจำกัด การเปลี่ยนบริการเพื่อรองรับฮาลาลเต็มรูปแบบ เสี่ยงสูญเสียรายได้และไม่แน่นอน   นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม่มีเครื่องมือในการ เพิ่มตลาดมุสลิมที่เหมาะสม   ปัจจุบันมีองค์กรศาสนาเดียวใน การออกใบรับรองทั่วประเทศ มีบุคคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับทั้งประเทศ และมีค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าสู่ระบบ

3.ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ Muslim Friendly Certificate (MFC) โดยภาคเอกชน

 รูปแบบเอกชนนำภาครัฐ และภาคการศาสนานั้น เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่ปีค.ศ 2012 เช่น Salam Standard  ที่เกิดจากบริษัทเอกชนวางเรตติ้งและสร้างมาตราฐาน MFC เมื่อเติบโตขึ้น ภาครัฐมาเลเซียการท่องเที่ยวมาเลเซีย และภาคศาสนาจึงเข้ามาสนับสนุน ผลักดันเชื่อมโยงเข้ากับ OIC และพัฒนาเป็นเอกชนระดับโลกมีโรงแรมเข้าร่วมกว่า 55,000  สร้างรายได้มหาศาลให้มาเลเซีย  MFC นั้นต้องการตัวชี้วัดที่เรียบง่ายกว่าฮาลาล เช่น มีพรมละหมาด อื่นๆ  ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น

4.ประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ

โมเดลที่พัฒนานี้  จะสร้างประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกศาสนา เพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับตลาดมุสลิมในบรรยากาศพหุวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่เรียบง่าย และมีมาตราฐาน มีค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ระบบเหมาะสม เพิ่มความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง ทุกศาสนาในประเทศไทยต่อศาสนาอิสลาม ประเทศได้รับการจัดอันดับที่ดี ในระดับโลกรวมทั้ง สร้างผลตอบแทนให้กับผู้สนับสนุน 

5.กำหนดเป้าหมาย

ภาคเอกชน พัฒนาระบบและโมเดลเฉพาะ ด้วยตัวเอง ไปพร้อมๆกับการขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ภาครัฐและ ภาคศาสนา นักการศาสนา ตั้งแต่การพัฒนาตัวชี้วัด การอบรมที่จำเป็น การออกใบรับรอง การสนับสนุนการตลาด การเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักท่องเที่ยว   ในรูปแบบ Muslim Friendly Model โดยมีแกนที่เป็นบรรยากาศพหุวัฒนธรรม เพื่อให้ ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าถึง ได้ง่ายมีค่าใช้จ่ายเหมาะสม

6.แผนดำเนินการ
สร้างตัวชี้วัด จัดอบรม ออกใบรับรอง ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ในกลุ่มโรงแรม คาเฟ่ สปา โรงพยาบาล บริษัทท่องเที่ยว อื่นๆ ที่ มีความเป็นมิตรกับพหุวัฒนธรรม ในวงแคบ เพื่อรักษาคุณภาพ และขยายวงต่อไปตามเหมาะสม ควบคู่กับการขอความร่วมมือจากภาครัฐและการศาสนา

7.เกี่ยวกับผู้ดำเนินการ และผู้พัฒนาโครงการ

บริษัท อารยา นิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์ คอนเซาท์ จำกัดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี   0105565138468

บริษัทให้คำปรึกษา จัดอบรม และวางแผนการตลาดมุสลิมและพหุวัฒนธรรม สำหรับผู้ประกอบการ
ออกใบรับรองการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม เข้ารับอิสลาม จัดงานแต่งงานอิสลามต่างชาติในประเทศไทย


ArayaWeddingPlanner

ArayaWeddingPlanner

www.arayaweddingplanner.com

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder