โครงการอบรมก่อนแต่งงานอิสลาม หรือ อบรมก่อนนิกะห์กลุ่ม หรือ อบรมนิกะห์ เป็นโครงการให้ความรู้ระยะสั้น เพื่อเริ่มต้น ครอบครัวที่อบอุ่น และลดอัตราการหย่าร้าง โดยใช้หลักการศาสนา และ หลักการวางแผนครอบครัวในปัจจุบัน เข้ามาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งเข้าใจ ระบบกฏหมาย และการใช้กฏหมายอิสลาม ควบคู่กับ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจบัน

เหมาะสำหรับ

 • ผู้หญิง และ ผู้ชาย ที่กำลังมีแผนจะ นิกะห์ หรือ แต่งงานอิสลาม (ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม)
 • วัยรุ่น ที่ต้องการเรียนรู้ เกี่ยวกับ การมีชีวิตคู่ หรือ มองหาคู่ชีวิตในอนาคต
 • คู่แต่งงานที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว
 • นักวิชาการ ผู้สนใจ หลักการดูแล และจัดการครอบครัว ด้วยหลักการศาสนาอิสลาม
เยาฮารี แหละตี ผู้ก่อตั้งหลักสูตร และ ผู้อบรม

รายละเอียดหลักสูตรเบื้องต้น (อาจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

 • อัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นถึง 50% และ เครื่องมือช่วยป้องกันการหย่าร้าง
 • ความสำคัญของการอบรมก่อนนิกะห์ และเครื่องมือการแต่งงานอิสลาม ที่สำคัญ
 • ขั้นตอนการแต่งงานอิสลาม และผู้เกี่ยวข้อง
 • วัฒนธรรม และ ความแตกต่างในการแต่งงาน การสื่อสารในการจัดงานแต่งงานที่ดี
 • การจัดการความแตกต่างเมื่อคู่สมรส มีความคิดเห็นด้านศาสนาแตกต่างกัน เช่นต่างมัซฮับ
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการแต่งงานอิสลาม เช่น มะฮัร นัฟฟาเกาะห์ รู่ก่นนิกะห์ อื่นๆ
 • บทบาท สิทธิ และหน้าที่ ของสามี และภรรยา
 • การจัดการรายได้ของครอบครัว ตามหลักการอิสลามและ หลักวางแผนการเงิน
 • การจัดการความขัดแย้งในครอบครัว ตามหลักการศาสนาอิสลาม
 • การวางแผนครอบครัว เมื่อมีบุตร รู้จักกับโรคซึมเศร้าเบื้องต้น
 • สาเหตุการนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวของฝ่ายชาย และ การลดความเสี่ยง
 • การเข้าใจภาพรวมของ กฏหมายครอบครัว เอกสารการแต่งงาน กฏหมายอิสลาม และการนำไปใช้
 • เทคนิกการสื่อสาร และการจัดการชีวิตคู่
 • อื่นๆ (อาจมีปรับลด ตามความเหมาะสมของเวลา)
 • กรณียังไม่เป็นมุสลิม และต้องการเข้ารับอิสลามในวันดังกล่าว สามารถขอเข้ารับอิสลามได้ หลังจบหลักสูตร (แบบไม่มีใบรับรอง กรณีต้องการใบรับรองสอบถามเพิ่มเติม)

ระยะเวลาหลักสูตร

 • 9:00-17:00

สิ่งที่จะได้รับในหลักสูตร

 • ใบรับรองการจบหลักสูตร ที่ออกโดยบริษัทอารยา นิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์คอนเซาท์ (ไม่ใช่สุเหร่า หรือ มัสยิด)
 • ของว่างสองมื้อ และ อาหารกลางวัน
 • เอกสารการอบรม
@arayaweddingplanner.com อบรมก่อนนิกะห์ครั้งที่ 1 สำเร็จลุล่วงด้วยดี #นิกะห์ #ครอบครัวมุสลิม #สู่ขอ #อิสลาม #มุสลิม #กฏหมายอิสลาม #เรียนอิสลาม #มุสลิมใหม่ #อบรมก่อนนิกะห์ #muslim #islam ♬ เสียงต้นฉบับ – Araya Nikah Planner

วิทยากร

 • คุณ เยาฮารี แหละตี ผู้ชำนาญการจัดงานแต่งงานอิสลาม ที่ปรึกษาและวางแผนการแต่งงานครอบครัวพหุวัฒนธรรม คนไทยและต่างชาติ
 • ครูผู้สอน ด้านศาสนา ที่ทางบริษัทคัดเลือกตามความเหมาะสม

ใบรับรองที่ได้รับในหลักสูตร

การสมัคร

 • ลงทะเบียนจองวันเรียน ผ่านระบบ Google Form https://forms.gle/dHnByXmXbpMhJvUL9 เมื่อครบจำนวนผู้เรียนจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับ

บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เรียน

บริษัท อารยา นิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565138468

254/60 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ค่าใช้จ่าย

 • 990 บาท ต่อคน
@arayaweddingplanner.com #อบรมก่อนนิกะห์ #มุสลิม #อิสลาม ♬ เสียงต้นฉบับ – Araya Nikah Planner

ArayaWeddingPlanner

ArayaWeddingPlanner

www.arayaweddingplanner.com

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder