ใบรับรองการอบรมนิกะห์(กูซุฮ์) คือใบรับรอง ที่ยืนยันการจบหลักสูตรการอบรมก่อนนิกะห์ หรือ หลักสูตรอบรมก่อนแต่งงานอิสลาม ซึ่งออกโดยสถาบันศาสนา หรือเอกชน ใบรับรองนี้ มุ่งเน้นที่จะยืนยันว่า ผู้จบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตครอบครัวตามหลักการและวิถีของอิสลาม มีความเข้าใจเป้าหมายของการแต่งงานอิสลาม การจัดการด้านการแต่งงาน การเงิน การหย่าร้าง การจัดการความขัดแย้งในครอบครัว ที่ดีตามวิถีของศาสนาอิสลาม

ผู้ดำเนินการนิกะห์ อาจจะมีการร้องขอ ใบรับรองการอบรมนิกะห์(กูซุฮ์) นี้จากผู้เข้ารับการนิกะห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาญของ วลีหรือผู้ปกครองหรือตัวแทนผู้ปกครองในการดำเนินการนิกะห์ดังกล่าว บ่าวสาว ควรตรวจสอบกับผู้ดำเนินการนิกะห์ ก่อนการจัดหาใบรับรองว่า ใบรับรองการนิกะห์นี้ตรงกับความต้องการของ วลีหรือไม่ ก่อนขอใบรับรองจากหน่วยงานดังกล่าว

การได้รับใบรับรองการนิกะห์ จากบริษัทอารยานิกะห์ แพลนเนอร์แอนด์คอนเซาท์นี้ สามารถรับได้จากหลักสูตรต่อไปนี้

1.หลักสูตรอบรมก่อนนิกะห์แบบกลุ่ม ของบริษัทอารยา

2.หลักสูตรอบรมก่อนนิกะห์ ของบริษัทอารยา