คลุมผมเจ้าสาวอิสลาม และแต่งหน้าอิสลาม Hijab & Makeup Stylist

ทีมแต่งหน้าเจ้าสาว

A. ธีมแต่งงานโชว์ผิว สไตล์หวาน

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

B.ธีมแต่งงานงานโชว์ผิว ฉ่ำ โกลว

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ทีมให้บริการคลุมผมเจ้าสาว


ทีมให้บริการคลุมผม ออกแบบการคลุมผม ผ้าคลุมผมเจ้าสาว  รวมทั้งให้บริการแต่งหน้าเจ้าสาว ทั้งในและนอกสถานที่ 

การคลุมผมเจ้าสาวมีรายละเอียดที่ซับซ้อน

นอกจากต้องตกแต่งให้สวยงามแล้ว

ยังต้องคิดต่อไปถึงการคลุมผมให้เข้ารับรูปหน้า และชุดที่เจ้าสาวใส่ด้วย

 Hijab stylist มีหน้าที่เพื่อตอบโจทย์นี้

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

เรามีทีมงาน ที่ชำนาญการคลุมผม

โดยทุกชุดของทางร้านจะมีผ้าคลุมที่ถูกออกแบบให้เข้ากับชุด

ในขณะเดียวกัน ก็สามารถประยุกต์ผ้าคลุมต่างๆให้กับเข้ากับชุดของเจ้าสาว

กรณีเจ้าสาวนำชุดมาเองด้วย

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

You may also like