รายละเอียดบริการหน้าแรก

คลุมผมเจ้าสาวอิสลาม และแต่งหน้าอิสลาม Hijab & Makeup Stylist

posted by Yaoharee Lahtee
คลุมผมเจ้าสาว คลุมผมอิสลาม คลุมผ้าเจ้าสาว ผ้าคลุมเจ้าสาว

ทีมให้บริการคลุมผม ออกแบบการคลุมผม ผ้าคลุมผมเจ้าสาว  รวมทั้งให้บริการแต่งหน้าเจ้าสาว ทั้งในและนอกสถานที่ 

การคลุมผมเจ้าสาวมีรายละเอียดที่ซับซ้อน

นอกจากต้องตกแต่งให้สวยงามแล้ว

ยังต้องคิดต่อไปถึงการคลุมผมให้เข้ารับรูปหน้า และชุดที่เจ้าสาวใส่ด้วย

 Hijab stylist มีหน้าที่เพื่อตอบโจทย์นี้

เรามีทีมงาน ที่ชำนาญการคลุมผม

โดยทุกชุดของทางร้านจะมีผ้าคลุมที่ถูกออกแบบให้เข้ากับชุด

ในขณะเดียวกัน ก็สามารถประยุกต์ผ้าคลุมต่างๆให้กับเข้ากับชุดของเจ้าสาว

กรณีเจ้าสาวนำชุดมาเองด้วย

You may also like