ต้องการวางแผนครอบครัวต่างศาสนาให้ราบรื่น แต่ไม่รู้จะถามใคร เรื่องบางอย่างเป็นเรื่องภายในครอบครัว เรื่องบางอย่างเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสวยงามในงานแต่งงาน เรื่องบางอย่างต้องการความจริง และข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแม้จะไม่น่ารับฟัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้งานราบรื่น มีงานมากมายที่ล่มสลายไปจากเรื่อง ที่ไม่มีใครกล้างบอกบ่าวสาวต้องการวางแผนนิกะห์ให้เป็นระบบ เมื่อเกิดปัญหาเมื่อเกิดคำถาม คนที่จะกล้าตอบคุณได้คือ
specialist ครับ

Nikah& Weddding Specialist ที่ปรึกษาด้านการนิกะห์ และ การจัดเลี้ยงแต่งงาน

Cross Culture Specialist ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมหรือเปลี่ยนศาสนา

Specialist จะเป็นผู้ที่พาคุณออกจากโลกที่สวยงามโรแมนติกของงานแต่งงาน และ ชวนกลับมาอยู่บนข้อเท็จจริง ความจริง ด้วยวิธีการทำงานด้วยระบบการให้คำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เห็นความเสี่ยง ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งจากตัวเจ้าภาพเอง และ จากคนทำงาน เมื่อจัดการความเสี่ยงต่างด้วยเครื่องมือที่จำเป็นแล้วจึง ค่อยชวนบ่าวสาวไปสู่เรื่องสวยงามตามมาตราฐานอุตสาหกรรมแต่งงานต่อไป

Specialist ทำงานผ่านเครื่องมือ ที่เรียกว่า Workshop ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูล และข้อสรุปที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับทุกทีมที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันในวันงาน Specialist จะอยู่ร่วมกับคุณทุกนาทีในวันงาน ด้วยการควบคุมงานผ่าน Wedding Runner & Staff ตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าจนสิ้นสุดงาน

ด้วยการอยู่ร่วมกับบ่าวสาวด้วยตัวเองในทุกงานและร่วมวางแผนตั้งแต่ต้นของการจัดงานทำให้ นอกจากองค์ความรู้แล้ว Specialist ยังมีสถิติ ข้อมูล ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ของหน่วยองค์กรต่างๆ ข้อสรุปของเหตุการณ์ เคสศึกษาหรืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานแต่งงานเฉพาะทางอีกด้วย

Specilaist ด้วยประสบการณ์ที่เหมือนเป็นบ่าวสาวด้วยตัวเองร่วมหลายร้อยครั้ง Specialist มีข้อมูลและแนวทางมากพอที่จะแนะนำ ผุ้ประกอบการ และ เป็นผู้กำหนดมาตราฐานของอุตสาหกรรมแต่งงานที่ควรเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบ่าวสาว และครอบครัวรวม ทั้งให้แนวทางต่างๆกับทุกทีมงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสถานที่ แคเทอริ่ง อื่นๆ เพื่อให้งานราบรื่นและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ด้วยงบประมาณตามความเหมาะสม ตลอดจน Specialist ยังเป็นผู้ให้ Certificate กับ สถานที่จัดงาน และ ร้านอาหาร เพื่อคัดแยกผู้ประกอบการมืออาชีพ ที่ไม่ทำร้ายงานแต่งของบ่าวสาวทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

Specialist จะทำงานโดยโฟกัสที่เป้าหมาย ไม่ใช่ Need ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อคุณเริ่มหลงทางด้วยเพราะความต้องการส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งในครอบครัวหรือตัวคุณเอง Specialist จะบอกคุณบ่าวสาวที่มี Specialist อยู่จะได้ข้อมูลจริง ทั้งด้านดี และไม่ดี จากสถิติ และเคสศึกษา(มากกว่า 20 ปี ร่วมพันคู่) เพื่อให้งานราบรื่น คุณไม่ต้องบาดเจ็บซ้ำรอยอีกแล้ว ทุกคนส่งต่อข้อมูลให้คุณเพื่อให้คุณปลอดภัยในเรื่องต่อไปนี้เช่น

ตัวอย่างคำถามที่ Specialist สามารถตอบคุณได้

⚫เรื่องศาสนา การแต่งงานครอบครัวพหุวัฒนธรรมและการปรับตัว ของมุสลิมใหม่

 • ◉พื้นที่ให้ปรับตัว และ ปรับวัฒนธรรมเข้าหากันของบ่าวสาวก่อนการแต่งงาน
 • ◉พื้นที่ให้ปรับตัว และ ปรับวัฒนธรรมเข้าหากันของบ่าวสาวก่อนการแต่งงาน
 • ◉พื้นที่ให้ปรับตัว และ ปรับวัฒนธรรมเข้าหากันของบ่าวสาวก่อนการแต่งงาน
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง เรียนศาสนาและวางแผนเรื่องผู้ประกอบพิธี
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง การวางแผนการนัดคุยสู่ขอครอบครัวสองศาสนา
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง การวางแผนพูดคุยกับครอบครัวเรื่องศาสนา
 • ◉ปรับและเตรียมตัวเข้าสุ่วัฒนธรรมอิสลามและครอบครัวพหุวัฒนธรรม

⚫การแต่งงานกับบ่าวสาวต่างชาติ

 • ◉ให้คำแนะนำและช่วยประสานงานเอกสาร และผู้ประกอบพิธีกรณีเป็นคู่ต่างชาติ
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่องสถานที่จัดงานที่เหมาะกับ คู่บ่าวสาวต่างชาติ

⚫ความรู้เบื้องต้นการแต่งงานอิสลาม

 • ◉ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานแต่งงานอิสลาม
 • ◉ว่าที่เจ้าบ่าว ว่าที่เจ้าสาวต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องมีความรู้ความเข้าใจอะไรบ้าง?
 • ◉ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร? แต่ละท่านต้องทำอะไรบ้าง?
 • ◉ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การนิกะห์ ต่อเนื่องงานจัดเลี้ยงอย่างเป็นระบบได้อย่างไร ให้มีความเป็นส่วนตัว และสามารถรองรับงานขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันได้ในเวลาถัดมา

⚫ให้คำแนะนำเรื่อง สถานที่จัดงาน

 • ◉ให้คำแนะนำ การเลือกสถานที่จัดงานที่เหมาะสมกับการนิกะห์ และจัดเลี้ยงอิสลาม
 • ◉แนะนำสถานที่จัดงาน ที่ กำลังอยู่ใน การได้รับ Certificate หรือ ได้รับ Certificate แล้ว
 • ◉กรณีสถานที่ไม่มีความรู้การจัดงานอิสลาม จะช่วยเข้าไปสนับสนุนให้จัดงานได้อย่างไร? เช่นวิธีการจัดห้องละหมาด สิ่งที่ต้องระวัง อื่นๆ
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง การจัดผัง floorplanของสถานที่ที่เหมาะสม
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง การจัดผังที่นั่งที่เหมาะสม
 • ◉เข้าสถานที่ ร่วมกับบ่าวสาวในการพูดคุยกับทีมหลักๆ

⚫ให้คำแนะนำเรื่อง การจัดการฮาลาล แคเทอริ่ง

 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง การจัดเลือกประเภทการจัดเลี้ยงที่เหมาะสม
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง การจัดวางไลน์อาหารที่เหมาะสม
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง การเลือกและกระจายประเภทอาหาร
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง การติดต่อกับร้านอาหาร และ สิ่งที่ต้องระวังในการเลือกร้านอาหาร
 • ◉แนะนำ ร้านอาหาร ที่อยู่ในลิสต์ Premium Halal Certificate ของ ARAYA

⚫กำหนดการณ์ และ พิธีการ

 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง ลำดับการนั่งของการนิกะห์ และผู้ที่ต้องนั่งนิกะห์
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง ลำดับการนั่งของการสวมแหวนและอื่นๆ
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง การออกแบบกำหนดการณ์และการนัดหมายทีมต่างๆ
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง กิจกรรมที่เหมาะสมกับครอบครัวที่แตกต่างทางศาสนา
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง ให้คำแนะนำ กิจกรรมที่เป็นสากล และไม่ผิดหลักศาสนา
 • ◉ออกแบบสคริปสำหรับงานนิกะห์ และงานจัดเลี้ยงที่ถูกหลักศาสนาและสามารถใช้ในงานรองรับแขกทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิม
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดงาน

⚫ภาพรวมอื่นๆ

 • ◉ให้คำแนะนำว่า บ่าวาสาวจะไม่ทำงานล่มเสียเองได้อย่างไร
 • ◉ให้คำแนะนำเรื่อง สิ่งที่ทำให้งานแต่งอยู่ในความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข
 • ◉เข้าสถานที่กับบ่าวสาวก่อนวันงาน เพื่อสักซ้อม และตรวจสอบทีมงาน
 • ◉ระบบวางแผนงานต่างๆ ในการนิกะห์ และจัดเลี้ยง ด้วยเครื่องมือ ออนไลน์
 • สามารถทำพร้อมกันได้ทั้งบ่าวสาวแม้อยู่คนละพื้นที่
 • ◉ลดความเสี่ยงตกหล่นข้อมูลด้วย ระบบ ผู้ขาย ผู้ให้คำปรึกษา ผู้แก้ปัญหา ผู้อยู่วันงาน เป็นคนเดียวกัน

จริงๆมีทุกเรื่องครับ จะมีเรื่องปลีกย่อย ตั้งแต่ปรึกษาเรื่องสินสอด การเตรียมตัววันสู่ขอ การไม่อยากขริบ ความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมในครอบครัว และอื่นๆ เนื่องจากเป็นการให้คำปรึกษา ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดจะอิงมาจากสถิติ และข้อเท็จจริง บ่าวสาวจะได้ฟังความจริงทั้งด้านที่ดีและไม่ดี ของอุตสาหกรรมงานแต่งงาน จาก Specialist เพื่อให้ เตรียมวางแผนงานของตัวเองได้ อย่างเหมาะสม เป็นตัวอย่างข้อมูลที่จะมีการพูดคุยกันในเวิร์กชอบของ ARAYA ก่อนการจัดงานแต่งที่ดูแลโดย ทีมงานนะครับ

ทุกงานที่ จัดโดย ARAYA มี Specialist อยู่ในงานครับ


ArayaWeddingPlanner

ArayaWeddingPlanner

www.arayaweddingplanner.com

1 Comment

เจ้าสาวพุทธ แต่งกับอิสลามต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ? · 03/11/2022 at 8:06 am

[…] ทีมงาน Araya Nikah Planner เป็นกำลังใจให้กับเจ้าสาวพุทธ […]

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder