งานนิกะห์ขนาดเล็ก 20 บ้าน Araya

บรรยากาศงานนิกะห์ ขนาดเล็ก แขกไม่เกิน 20 ท่านที่บ้าน Araya โดยทางทีมงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทั้งหมด บ่าวสาวเพียงเตรียมสินสอด แจ้งญาติทั้งสองฝ่าย และ ผู้ประกอบพิธีก็เริ่มดำเนินการได้ทันที

You may also like

Leave a Comment