ให้คำปรึกษาวางแผน การจัดงานแต่งงานระหว่าง เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวที่เป็นพุทธมาก่อน และมุสลิม ออกแบบลำดับพิธีแต่งงานอิสลาม ดูแลการรันคิวงานแต่งงานอิสลาม รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งก่อนเริ่มงานและระหว่างการจัดงานทั้งหมด ด้วยความรู้และประสบการณ์ทั้งมีร่วม 10 ปีของการจัดงานแต่งและ ร้อยละ 90 เป็นงานแต่งที่บ่าวสาวมีที่มาจากต่างศาสนากัน

Thai Muslim  Wedding Specialist – We are your team

การแต่งงานอิสลาม ที่ดูแลโดย Wedding specialist  โรงแรมสุโขทัย ย่านสาธร
บรรยกาศ การทำนิกะห์โดย ท่านอาจารย์ บรรจง บินการซัน ที่โรงแรมสุโขทัย

การให้บริการ ด้าน Specialist แตกต่างจากไพรเวทนิกะห์ตรงที่ ทีมงานจะดูแลบ่าวสาวตามรายละเอียดที่บ่าวสาวเป็นผุ้เลือกสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง ทางทีมงานเป็นผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาตลอดจนรันคิว ในขณะที่ไพรเวทนิกะห์จะเป็นการออกแบบงานที่มีลักษณะสำเร็จรูป
โดยการทำงานจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ การให้คำปรึกษาก่อนวันงาน และ การควบคุมดูแลงานแต่งในวันงาน

พิธีแต่งงานอิสลาม
งานแต่งงานอิสลาม ดูแลโดย wedding specialist

การให้คำปรึกษา และวางแผนก่อน วันงาน

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวางแผนแต่งงาน จะถูกออกแบบ เป็น Workshop รวม 6 workshop โดยมีทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ในแต่ละ workshop จะมีกระบวนการต่างๆเพื่อทำให้บ่าวสาวพร้อม สำหรับการจัดงานแต่งงานที่มาจากครอบครัวสองศาสนา โดยครอบคลุมทั้งในส่วนการจัดการความเสี่ยง ทั่วไปตลอดจนการจัดการฟังก์ชั่นต่าง

  บางส่วนของการให้คำปรึกษาเช่น การให้คำปรึกษา ปรับภาพความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งงานอิสลามโดยเฉพาะที่มาจากต่างศาสนาให้เป็นภาพเดียวกันระหว่างบ่าวสาว ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแรกสุดก่อนงานจะขยับไปในลำดับถัดไป เช่นการให้ความรู้ว่า เมื่อคนสองคนที่มาจากต่างศาสนากัน เริ่มตัดสินใจแต่งงานกันก้าวแรกต้องเริ่มจากอะไร ซึ่งก้าวแรกขอเจ้าบ่าว และเจ้าสาวจะไม่เหมือนกัน  การให้คำปรึกษาจะชี้ให้เห็นที่งานที่สำคัญของทางสองฝ่าย ช่วยจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ และการให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเช่น ที่เรียนศาสนากรณีต้องการเรียน  การวางตัวและการปรับตัว คำถามที่สงสัยที่ไม่กล้าถามผู้ใหญ่ ตลอดจนสิ่งที่ต้องระวัง และการคลายความขัดแย้งต่างๆที่อยุ่ในใจทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ บ่าวสาวพร้อมสำหรับการแต่งงานซึ่งการ เตรียมตัวในส่วนนี้คือส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้งานออกมาราบรื่น

บางส่วนของการให้การให้คำปรึกษาพื้นฐานตามมาตราฐาานทางการแต่งงานทั่วไป ได้แก่ เรื่อง ลำดับพิธีที่เหมาะสม โดยอิงจากพื้นฐานครอบครัวทั้งสองฝั่ง สถานที่เหมาะสมกับความต้องการ จำนวนแขก จำนวนการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมต่อการเชิญ   ช่วงเวลาของงาน รูปแบบและประเภทอาหารที่เหมาะสมกับ ลักษณะลำดับพิธี ลักษณะการจัดโต๊ะ ผังโต๊ะ  floorplan  การประสานงานกับทีมต่างๆ ตลอดจนไปเรื่องของ สคริปงานแต่ง  ไอเดียการตกแต่ง การเลือกสี การเลือกชด การคลุมผม ปรึกษาเรื่องการแต่งตัวของญาติ  กิจกรรมของญาติ กิจกรรมของแขก เรื่องความสวยงาม อื่นๆทุกเรื่องทางเทคนิคการแต่งงานอื่นๆอีกหลายประเด็นตาม รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่บ่าวสาวร้องขอ คำปรึกษา 

พิธีแต่งงานอิสลาม
ภาพบรรยากาศงานแต่งงานอิสลาม เจ้าบ่าวเป็นคนญี่ปุ่น เจ้าสาวเป็นคนไทยมุสลิม

การดูแลรันคิวงานแต่งงาน สตาฟและทีมงานอยู่กับบ่าวสาวตั้งแต่ต้นจนจบงานแต่ง

ส่วนนี้จะเป็นการดูแลทั่วไปตั้งแต่ต้นจนจบงานโดย Wedding Specialist และ ทีมงาน โดยมีน้องๆที่คอยดูแลบ่าวสาวตลอดงานและคอยแจ้งข้อมูลว่าต้องทำอะไร มีสตาฟดูแลแขกทั่วไป ให้ข้อมูลแขกทั่วไป และแขกผู้ใหญ่รวมทั้งแขกวีไอพีว่าแต่ละท่านมีลำดับตามพิธีการอย่างไร   มีน้องพิธีกรที่คอยให้ข้อมูลกิจกรรมตั้งแต่ก่อนเริ่มพิธีการ ตลอดจน เริ่มพิธีการ   มีทีมงานคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการ ประสานงานรว่มกับทีมอื่นๆที่บ่าวสาวติดต่อมาเช่น ทีมงานของโรงแรม ทีมตกแต่งสถานที่หรืออื่นๆ และคอยช่วยทุกทีมแก้ปัญหาเพื่อให้งานออกมาราบรื่น ตลอดจนจบงาน ตามขอบเขตงานรันคิวทั่วๆไป

พิธีแต่งงานอิสลาม
ภาพบรรยกาศการเปิดตัวบ่าวสาว โดยทีมงานเป็นผู้ควบคุมคิวและแจ้งรายละเอียดกับบ่าวสาวและเพื่อนเจ้าสาว

ลำดับทั้งหมดเป็นขอบเขตงานเบื้องต้น ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากตามหน้างานนะครับ

สุดท้ายนี้สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกันคือ ในฐานะWedding Specialist  ผมมีความเชื่ออย่างหนักแน่นอย่างหนึ่งคือ “จำนวนเงินไม่ว่าจะมากมายแค่ไหน ไม่สามารถซื้องานแต่งงานที่ดีได้” เงินอาจจะช่วยทำให้คุณได้งานแต่งงานที่สวยงาม แต่มันไม่ได้การรันตีว่าจะเป็นงานแต่งงานทีน่าจดจำ  งานแต่งงานที่ดี ความเป็นงานที่เราทุกคนได้แบ่งปันความสุขไม่ใช่แค่ของเจ้าบ่าว ไม่ใช่แค่ของเจ้าสาว แต่เป็นของทุกคนที่รักคุณและมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณหลังจากที่ผ่านการเป็นที่ปรึกษางานแต่งงานทั้งงานประจำที่ดูแลอยู่คือการจัดงานแต่งตามหลักการอิสลาม และได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาพิเศษในงานแต่งแบบคริสต์ และ งานแต่งแบบพุทธ  ได้ข้อสรุปว่า ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหน หัวใจของงานแต่งล้วนเหมือนกัน , นั่นคือ ,


 เมื่อใดที่คู่รัก วางความต้องการของตัวเองลง และให้น้ำหนัก มายังครอบครัว เพื่อน ,ให้ความสำคัญ กับคนที่จะมาร่วมงานมากกว่า ความสวยงามของตัวเอง หรือความต้องการของตัวเองแล้ว งานนั้นจะออกมาสวยงามอย่างที่สุด อย่างที่มันควรจะเป็นเสมอ

 เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทีอยากจะฝากไว้ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในฐานะบ่าวสาวและที่ปรึกษานะครับ  เจอกันคิวถัดไปครับ


ตัวอย่างงานคลิก


Yaoharee Lahtee

Yaoharee Lahtee

known to be the Thai-Muslim cross religion marriage wedding specialist , Owner of ArayaweddingPlanner.com , Thailand Line id : yaoharee.lahtee Tel: 089-1109419

1 Comment

พิธีแต่งงานอิสลาม น้องอิงน้องแชมป์ โรงแรมสุโขทัย สาธร | ArayaWeddingPlanner แต่งงานอิสลาม · 25/01/2021 at 5:28 am

[…] ให้คำปรึกษาการจัดงานแต่งงานโดย wedding Specialist รันคิวงาน ลำดับพิธี พิธีกร […]

Comments are closed.