มะฮัร และขันหมากอิสลาม

มะฮัร หรือขันหมากอิสลาม จะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มักใช้ร่วมกับ พิธีนิกะห์ จะแตกต่างกันไป ตามแต่ละ พื้นที่และวัฒนธรรม ทีม งานAraya สามารถให้คำปรึกษา และ บริการด้านนีได้ โดยอุปกรณ์เบื้องต้นจะมีรวมอยู่ในการบริการดูแล และจัดงานแต่งของ Araya ครับผม

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

You may also like