การนิกะห์ที่ผ่านมา คุณพ่อ วิรัช อะนันนับ คุณพ่อเจ้าสาวและ คุณหมอชาติชาย วงษ์อารี คุณพ่อเจ้าบ่าว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรุณ บุญชม อาจารย์ อิสฮาก กองแก้ว ,อาจารย์ ซุกรี่ บัลบา อิหม่ามบัณฑิต วงศ์เดอรี ,ฮัจยีวิทยา วงษ์อารี , ฮัจยีปริญญา วงศ์เดอรี น.พ.สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ร่วมดำเนินการนิกะห์ วันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา

นิกะห์ นิกะ แต่งงานอิสลาม การแต่งงานอิสลาม แต่งงานมุสลิม
บรรยกาศ การทำนิกะห์โดย ท่านอาจารย์ บรรจง บินการซัน ที่โรงแรมสุโขทัย

เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ บรรจง บินกาซัน   
ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชนเป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม


เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ อาลี เสือสมิง 
เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม

On the recent Nikah day, the ARAYA team collaborated with The Office of the Islamic Committee of Bangkok. The qualified personnel from the organization were:

Mr. Prasit Charoenpol – Giver of Marriage
Mr. Dinai Chumcheun – Witness
Mr. Prasob Phusumlee – Witness

They conducted the Nikah and provided the Giver Marriage Registration for a Burmese couple who traveled from the United States to have their marriage in Thailand.

พิธีแต่งงานอิสลาม พิธีนิกะห์

 เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ฮัจยี (ครู)ยูซุฟ ยังศิริ เจ้าของสถานอบรมซากอฟะห์อิสลามียะห์ , ฮัจยี (ครู)อัลวาร แดงวิจิตร อาจารย์สอนอิสลามศึกษา รร.คลองกุ่ม และ ฮัจยี สะอี๊ด แดงวิจิตร เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม

การดำเนินการนิกะห์ในครั้งนี้ เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก อิหม่าม บุคคอรี พิณทอง เป็นผู้ดำเนินการนิกะห์ โดยมี ลุงรอมฎอน ศรีเด่น ,ครูอิมรอน วรกาญจน์ ร่วมเป็นพยานในพิธี

 เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร , กรรมาธิการต่างประเทศ เป็นผู้ทำพิธีนิกะห์ และ ครูอามีน เป็นผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานครับผม สำหรับในงานจัดเลี้ยงทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีครับ

เจ้าภาพได้รับเกียรติจากคณะท่านอิหม่าม ยูซุฟ สีฉลาด มัสยิดประเสริฐอิสลาม (บางตลาด) มากล่าวธรรมโอวาทและประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับ

พิธีแต่งงานอิสลาม พิธีนิกะห์

เจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่าน อิหม่าม อัยยุบ ดาราฉาย
,ครู อับดุรเราะห์มาน ยามัน ครูฮำมาวี วงษ์มะเซาะห์ ครูกอเซ็ม สุขพลอย ,ครู อับดุลเลาะห์ ยิ้มแฉล้ม และ ฮัจยี ยูซบ ดาวาเซาะ

เป็น ผู้ทำพิธีนิกะห์ และ กล่าวธรรมโอวาทให้ครับผม

เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ฮัจยี อุมัร เชื้อผู้ดี ,ฮัจยี บะฟัร หวังเกษม และ ฮัจยี อิสลาแอล บุญมาเลิศ เป็น ผู้ทำการนิกะห์ และกล่าวธรรมโอวาทให้ครับ

เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอิหม่าม ผลาลุดดีน เกตุประสิทธิ์ เป็นผู้ทำการนิกะห์ให้คู่บ่าวสาว รวมทั้งได้รับเกียรติจาก บิหล่า ฮาบีบ สาลี เป็นผู้อ่านคุบะห์นิกะห์ เป็นภาษาอาหรับ และ ให้ความหมายเป็นภาษาไทย โดย ครู ซาลิฮีน เป๊าะซีเป๊าะ ครับผม ขอบพระคุณอาจาร์ยทั้งสามท่านมากครับ

เจ้าภาพได้รับเกียรติ  จากท่านอิหม่าม คอลิด อามินเซ็น อิ่หม่ามประจำมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน) เป็นผู้ทำพิธีนิกะห์ครับผม

ส่วนที่เหลือกำลังอัพเดทเรื่อยๆ ยังมีอิหม่ามและอาจารย์อีกหลายท่าน บางส่วนมีเพียงรุปภาพบางส่วนมีเพียงรายชื่อติดต่อ  ถ้ารวบได้แล้วจะมาอัพเดทให้เรื่อยๆครับผม สามารถร่วมส่งข้อมูลเข้ามาแนะนำกันได้นะครับ 

งานไพรเวทนิกะห์ที่ Arayawedding แต่งงานอิสลามที่่ผ่ามา เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก คณะท่านอิหม่าม สอิ๊ด ยอมิน ,ท่านอิหม่าม ตอเฮต ยอมิน ,ครู ไกลานี มะหะหมัดอารี ,คุณ รอฮีน เข็มทองคุณรอฮีม ปานทอง เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม

พิธีนิกะห์ที่  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ บ่าวสาวได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ ชาตรี แดนดาริส คุณ พงษ์ศักดิ์ เด็ดดวง คุณชัยยา พิทักษเมธานนท์ เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับ


Yaoharee Lahtee

Yaoharee Lahtee

known to be the Thai-Muslim cross religion marriage wedding specialist , Owner of ArayaweddingPlanner.com , Thailand Line id : yaoharee.lahtee Tel: 089-1109419

3 Comments

จัดงานแต่งงานอิสลาม 150 +คน @ ARAYA | ArayaWeddingPlanner แต่งงานอิสลาม · 25/01/2021 at 12:01 am

[…] จัดงานแต่งงานอิสลามสำเร็จรูปครบวงจรตามรูปแบบพิเศษของ Araya ถูกต้องตามหลักการศาสนา รวมทั้งการจัดงานเฉลิมฉลองการแต่งงานขนาดเล็กสำหรับคู่รักที่ทำพิธีแต่งงานตามหลักศาสนาเรียบร้อยแล้ว (กรณีผุ้ใหญ่กังวลเรื่องความถูกต้อง…) […]

บริการของ Araya Nikah Planner - ArayaWeddingPlanner แต่งงานอิสลาม · 26/08/2021 at 7:11 pm

[…] ออกแบบงานให้กระชับ ถูกหลักศาสนา ทำให้เล็กเรียบง่าย และ นำแนวคิด […]

Comments are closed.