หลักสูตรการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม และเข้าใจศาสนาอิสลาม เพื่อการดำเนินชีวิต เป็นหลักสูตรที่ออก แบบจากพื้นฐาน ที่ ให้ความรู้ เพื่ออยู่ร่วมกับ ครอบครัวพหุวัฒนธรรมเดิมได้อย่างลงตัว ในขณะที่สามารถปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามได้อย่างครบถ้วน และ มีความรู้ความเข้าใจอื่นๆที่จำเป็นในกระบวนการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เช่นการแต่งงาน การมีชีวิตครอบครัว การแต่งงานกับชาวต่างชาติ. รวมทั้งออกแบบการเรียนรู้ให้มีเครื่องมือ ในการเรียนการสอนต่อเนื่องระยะยาว นอกจากนี้ ยังพัฒนาต่อเนื่องไปถึงหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและอื่นๆ 


หลักสูตร ของ บริษัท ARAYA เหมาะกับ

  • ผู้ที่สนใจอิสลาม และกำลังจะแต่งงาน โดยการจัดงานด้วยตัวเอง
  • ผู้ที่สนใจอิสลาม และกำลังจะแต่งงาน โดยให้บริษัทจัดงานให้
  • ผู้ที่สนใจอิสลาม และ กำลังจะแต่งงานกับ ชาวต่างชาติ และต้องการทราบข้อกฏหมาย และวางแผนครอบครัว
  • ครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่แต่งงานแล้ว และต้องการหลักสูตร สำหรับคู่ชีวิตและบุตร
  • ผู้ที่เป็นมุสลิมแล้ว และต้องการเรียนรู้ศาสนาเพิ่มเติม ระยะยาว แก่ตัวท่านเอง และบุตร
  • ผู้บริหารที่ต้องการ เข้าใจลูกค้ามุสลิม และวัฒนธรรมอิสลาม รวมทั้ง เข้าใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เป็นมุสลิม

หลักสูตรเรียนศาสนาอิสลาม สำหรับพหุวัฒนธรรม ไพรเวท

หลักสูตรเรียนศาสนาอิสลาม สำหรับพหุวัฒนธรรม กลุ่ม(3 ครอบครัว)

ยังไม่เปิดให้บริการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เป้าหมายและพันธกิจของ บริษัทอารยา

✪ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ. 089-1109419 

บริษัท อารยา นิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   0105565138468

254/60 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง. เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

✪ คำปฏิญาณ ประจำตัวครูผู้สอน ของบริษัท อารยาฯ

“ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปราณี เสมอ, ฉัน, ครูมุสลิม, ปฏิญาณว่าจะสอนและแบ่งปันความรู้ที่ดีแก่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงศาสนา และชาติกำเนิดของพวกเขา. ฉันจะใส่ใจและเคารพทุกคน, ไม่มีการเลือกปฏิบัติ.,ฉันจะไม่ตัดสินและระลึกเสมอว่ามนุษย์ไม่มีอำนาจใดๆที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นมุสลิมที่ดีได้หรือไม่ เพราะนั่นคืออำนาจของพระองค์

การได้ส่งต่อความรู้ของอิสลามแม้จะเพียงเล็กน้อย ต่อใครก็ตามที่ร้องขอ ถือเป็นโอกาสอันสูงค่าต่อฉันในฐานะครู ที่พระองค์มอบให้. ฉันยืนยันว่าฉันจะสร้างความรู้ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรม และสงบ ด้วยความรู้ตามหลักการของศาสนาอิสลาม. ขอดุอาห์ให้ พระองค์เปิดโอกาสให้ฉันได้ทำหน้าที่นี้ได้สำเร็จลุล่วง ในฐานะครูและในฐานะมุสลิม บ่าวคนหนึ่งของพระองค์”