บทความ วางแผนแต่งงานอิสลาม

รวมบทความที่เกี่ยวข้องกับ การเตรียมตัวและวางแผนเมื่อตัดสินใจแต่งงาน การจัดงานแต่งงานอิสลาม และการจัดงานแต่งงานอิสลามที่มีครอบครัวต่างศาสนาให้ราบรื่นนั้นจะขาดซึ่งความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมไม่ได้ เพื่อให้ การจัดงานราบรื่นบ่าวสาวควรมีความเข้าใจถึงภาพรวม เป้าหมาย และกระบวนการเบื้องต้นทีสำคัญในการดำเนินการให้งานจัดงานออกมาราบรื่นและปลอดภัย

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

รายชื่อผู้ประกอบพิธีแต่งงานตามหลักศาสนา(บางส่วน)

เนื่องจากตลอดการทำงานในฐานะ Wedding specialistที่ผ่านมา ทางทีมงานได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านอาจารย์ หลายๆท่านในการประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งทุกท่านเป็นแขกโดยตรงของทางเจ้าภาพ  ทำให้ทางเราได้มีโอกาสร่วมงานกับหลายๆท่าน จากหลายๆสถานที่ หลายๆโอกาส วันนี้จึงได้ถือโอกาสรวบรวมข้อมูล   เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลให้กับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวน้องให่มในโอกาสต่อๆไปครับโดยข้อมูลจะอัพเดทเรื่อยๆ เนื่องจากมีอีกหลายท่านที่เรายังไม่ทราบข้อมูลชัดเจนนะครับ (บางท่านมีเพียงภาพ บางท่านมีเพียงรายชื่อ คาดว่า น่าจะมีราวๆ 80-150 ท่านที่เรายังไม่มีข้อมูลสมบูรณ์ ) ถ้าใครมีแนะนำทั้งภาพและรายชื่อติดต่อ ก็สามารถส่งเข้ามร่วมได้ครับผม 

นิกะห์ นิกะ แต่งงานอิสลาม การแต่งงานอิสลาม แต่งงานมุสลิม
บรรยกาศ การทำนิกะห์โดย ท่านอาจารย์ บรรจง บินการซัน ที่โรงแรมสุโขทัย

เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ บรรจง บินกาซัน   
ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชนเป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม


เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ อาลี เสือสมิง 
เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม

พิธีแต่งงานอิสลาม พิธีนิกะห์

 เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ฮัจยี (ครู)ยูซุฟ ยังศิริ เจ้าของสถานอบรมซากอฟะห์อิสลามียะห์ , ฮัจยี (ครู)อัลวาร แดงวิจิตร อาจารย์สอนอิสลามศึกษา รร.คลองกุ่ม และ ฮัจยี สะอี๊ด แดงวิจิตร เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม

 เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร , กรรมาธิการต่างประเทศ เป็นผู้ทำพิธีนิกะห์ และ ครูอามีน เป็นผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานครับผม สำหรับในงานจัดเลี้ยงทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีครับ

เจ้าภาพได้รับเกียรติจากคณะท่านอิหม่าม ยูซุฟ สีฉลาด มัสยิดประเสริฐอิสลาม (บางตลาด) มากล่าวธรรมโอวาทและประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับ

พิธีแต่งงานอิสลาม พิธีนิกะห์

เจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่าน อิหม่าม อัยยุบ ดาราฉาย
,ครู อับดุรเราะห์มาน ยามัน ครูฮำมาวี วงษ์มะเซาะห์ ครูกอเซ็ม สุขพลอย ,ครู อับดุลเลาะห์ ยิ้มแฉล้ม และ ฮัจยี ยูซบ ดาวาเซาะ

เป็น ผู้ทำพิธีนิกะห์ และ กล่าวธรรมโอวาทให้ครับผม

เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ฮัจยี อุมัร เชื้อผู้ดี ,ฮัจยี บะฟัร หวังเกษม และ ฮัจยี อิสลาแอล บุญมาเลิศ เป็น ผู้ทำการนิกะห์ และกล่าวธรรมโอวาทให้ครับ

เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอิหม่าม ผลาลุดดีน เกตุประสิทธิ์ เป็นผู้ทำการนิกะห์ให้คู่บ่าวสาว รวมทั้งได้รับเกียรติจาก บิหล่า ฮาบีบ สาลี เป็นผู้อ่านคุบะห์นิกะห์ เป็นภาษาอาหรับ และ ให้ความหมายเป็นภาษาไทย โดย ครู ซาลิฮีน เป๊าะซีเป๊าะ ครับผม ขอบพระคุณอาจาร์ยทั้งสามท่านมากครับ

เจ้าภาพได้รับเกียรติ  จากท่านอิหม่าม คอลิด อามินเซ็น อิ่หม่ามประจำมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน) เป็นผู้ทำพิธีนิกะห์ครับผม

ส่วนที่เหลือกำลังอัพเดทเรื่อยๆ ยังมีอิหม่ามและอาจารย์อีกหลายท่าน บางส่วนมีเพียงรุปภาพบางส่วนมีเพียงรายชื่อติดต่อ  ถ้ารวบได้แล้วจะมาอัพเดทให้เรื่อยๆครับผม สามารถร่วมส่งข้อมูลเข้ามาแนะนำกันได้นะครับ 

งานไพรเวทนิกะห์ที่ Arayawedding แต่งงานอิสลามที่่ผ่ามา เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก คณะท่านอิหม่าม สอิ๊ด ยอมิน ,ท่านอิหม่าม ตอเฮต ยอมิน ,ครู ไกลานี มะหะหมัดอารี ,คุณ รอฮีน เข็มทองคุณรอฮีม ปานทอง เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม

พิธีนิกะห์ที่  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ บ่าวสาวได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ ชาตรี แดนดาริส คุณ พงษ์ศักดิ์ เด็ดดวง คุณชัยยา พิทักษเมธานนท์ เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับ

นิกะห์ คืออะไร? และทำอย่างไร? ฉบับเข้าใจง่าย

นิกะห์ คือ การแต่งงานระหว่างผู้ที่เป็นมุสลิม เป็นการแต่งงานตามหลักการของศาสนาอิสลาม ถ้าเทียบให้เห็นภาพคือ  การนิกะห์คือการแต่งงานในวัฒนธรรมอิสลาม เปรียบเทียบเช่น คนพุทธมีงานเช้าพิธีรดน้ำสังข์ คนคริสต์มีแต่งในโบสต์ต่อหน้าบาทหลวง  มุสลิมก็มีการนิกะห์ ซึ่งคือการแต่งงานตามหลักศาสนานั่นเอง

องค์ประกอบของการนิกะห์

องค์ประกอบที่ทำให้การนิกะห์สมบูรณ์มีด้วยกัน 5 ประการดังนี้

  • – เจ้าบ่าวและเจ้าสาว (เป็นมุสลิมด้วยกัน)
  • – วะลีย์ (ผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาว โดยกำเนิดหรือ โดยแต่งตั้งชั่วคราว) 
  • – คำกล่าวเสนอ-สนองแต่งงาน (ระหว่างผู้ปกครองเจ้าสาว และเจ้าบ่าว ) 
  • – ผู้ร่วมเป็นพยานในการแต่งงาน (ต้องเป็นผู้ชาย 2 คน ขึ้นไป)
  • – ของขวัญแก่เจ้าสาว (เรียกว่า มะฮัร หมายถึงสินสอดทองหมั้น)

เมื่อองค์ประกอบครบตามนี้การนิกะห์ หรือการแต่งงานอิสลามก็จะสมบูรณ์

บรรยกาศการนิกะห์ โดยท่านอาจาร์ย อาลี เสือสมิง

สถานที่จัดงานนิกะห์

สถานที่จัดงานนิกะห์ สามารถจัดที่ไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าภาพ โดยนิยมจัดตั้งแต่ ที่บ้านของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว สุเหร่า หรือ โรงแรมที่รองรับ เอาภาพตัวอย่างการจัดนิกะห์ ที่ดูแล โดย ทีมงาน Ara-ya มาฝากครับ

แต่งงานอิสลาม สวมแหวนได้ไหม รับไหว้ได้ไหม ขันหมากได้ไหม ? และอื่นๆ

ก่อนจะตอบคำถามนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า ในการจัดงานแต่งงานจะมีสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นตามหลักศาสนาเรียกว่าการนิกะห์ และส่วนที่เป็น วัฒนธรรมการแต่งงานของสังคมๆนั้นๆ เช่นการเลี้ยงฉลองอาหารหลังเสร็จการนิกะห์เป็นต้น หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยเช่นการสวมแหวน การหมั้นหละ การสู่ขอหละ ?   คำตอบของคำถามนี้ จึงไม่สามารถตอบตัวได้ตายตัว และมีตัวแปรของ สังคมวัฒนธรรมรอบตัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างๆกันเป็นรายคู่ไป จากประสบการณ์จัดงานแต่งงานมาร่วมสิบปี  แม้แต่สังคมมุสลิมด้วยกันแต่งงานกัน ในบางรายละเอียดก็ตอบคำถามนี้ไม่ตรงกันเช่นกัน แล้วอะไรคือคำตอบที่ถูกต้อง? ที่studio จะมีทีมงานให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ รวมทั้งวิธีแก้ปัญหา ทางออกและออกแบบ งานแต่งงานที่เหมาะสมตามแต่ละคู่ไป ซึ่งสามารถสอบถามเข้ามาได้นั่นเองครับ

เป็นคนพุทธ จะนิกะห์ต้องเริ่มอย่างไร?

กรณีเป็นคนพุทธ แต่งงานกับมุสลิม จะนิกะห์ ต้องเริ่มอย่างไร อย่างแรก ที่ควรทำคือ การเข้ารับอิสลามให้เรียบร้อยก่อนวันงาน  เนื่องจากเงื่อนไขการนิกะห์ ข้อแรกคือ เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องเป็นมุสลิมด้วยกันทั้งคู่  การเข้ารับอิสลามให้เรียบร้อยก่อนวันนิกะห์ แต่เนิ่นๆมีข้อดีหลายอย่างโดยเฉพาะกับเจ้าสาว  เนื่องจาก ในพิธีนิกะห์ พิธีการส่วนใหญ่จะตกอยู่ทางฝั่งเจ้าบ่าว ถ้าเจ้าสาวเปลี่ยนศาสนาเรียบร้อยแล้วก็จะตัดความกังวลใจในวันงานไปได้อีกหลายอย่าง เนื่องจากกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเราจะลดลงไป  กรณีไม่รู้จะเริ่มอย่างไร สามารถติดต่อปรึกษากับทางทีมงานได้ ทาง Studios มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นครับ ให้กำลังใจอีกนิด บ่าวสาวในตัวอย่างทั้งหมดของทางร้านเป็นคู่พุทธที่แต่งเข้าอิสลาม และยังมีอีกหลายร้อยคู่ ดังนั้นไม่ต้องกังวลใจ ถ้าเปิดใจทุกอย่างจะเรียบร้อยแน่นอน เป็นกำลังใจให้ครับ เจอกันคิวถัดไปนะครับ

อยากจัดงานแต่งอิสลาม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง?

บทความทั้งหมด

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

หลักการดูแลแขกเบื้องต้นในงานแต่งงาน

 

1.เมื่อเชิญแขกแล้วให้คิดว่า แขกท่านนั้น จะมาร่วมงานเสมอ

2.คำนวณแขก ตามสูตรที่ร้านอาหาร โรงแรม หรือ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

3.แขกทุกคนสำคัญเท่ากัน ดูแลแขก VIP ให้เหมือนแขกทั่วไป และดูแลแขกทั่วไปให้เหมือนแขก VIP
ดูแลแขกพ่อแม่และแฟนให้เหมือนแขกของเรา

4.ถ้าต้องการให้งานอยู่ในความทรงจำ อย่าเชิญแขกเพียงเน้นปริมาณ และดูแลแขกที่เชิญให้ดีที่สุด

จัดงานแต่งบ่าวสาวที่มีที่มาครอบครัวแตกต่างกันอย่างไรให้ เป็นงานแต่งที่มีความสุข?

จัดงานแต่งบ่าวสาวที่มีที่มาครอบครัวแตกต่างกันอย่างไรให้ เป็นงานแต่งที่มีความสุข?

คำตอบคือ “ให้เกียรติ และ รู้ข้อจำกัดของกันและกัน”
เรียนรู้สิ่งที่คู่ของเราทำได้
เรียนรู้สิ่งที่คู่ของเราทำไม่ได้
เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คู่ของเราและครอบครัวให้ความสำคัญ
ให้เกียรติกัีน ให้เกียรติครอบครัวของกันและกัน
และเปิดใจฟัง

เท่านั้นเอง

จัดอาหารงานแต่งอย่างไรให้เวิร์ก

งานแต่งล่มหรือไม่ล่มนอกจากอยู่ที่ร้านอาหารแล้ว
ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนแขกของบ่าวสาวสำคัญไม่แพ้กัน
การกำหนดปริมาณอาหารเป็นหนึ่งในเรื่องง่ายที่ยากที่สุดและอันตรายที่สุดงานหนึ่งของการแต่งงานเลยทีเดียว

ปริมาณอาหาร จะต้องเพียงพอต่อแขกที่เข้ามาร่วมงาน หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่ยาก แต่จริงๆแล้วการประเมินแขกเป็นเรื่องที่ยากที่สุด 

ถ้าเราประเมินน้อยไป อาหารก็จะไม่เพียงพอนำไปสู่ความติดขัดในการจัดงานแต่ง แต่ถ้าเราประเมินมากไป เจ้าภาพจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมาก การประเมินแขกที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้น

ตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีสองตัวด้วยกันคือ

1.จำนวนการเชิญ(บอกปากและการ์ด)

2.คือจำนวนแขกประเมิน (expect) ในการคำนวณนั้น ถ้าเป็นงานมุสลิมทั่วไป ร้านอาหารจะตั้งประเมิน x2 นั่นคือ การ์ด 500 แขก(อาจ)มา 1,000 แต่สูตรเหล่านี้ไม่ตายตัว บางกรณี การ์ด 1,000 แขกอาจมาเพียง 1,500 ท่านเป็นต้น

การบ้านแรกๆของเจ้าภาพที่ต้องจัดการคือ การสรุปรายชื่อแขกเพื่อ สรุปจำนวนแขกประเมิน จำนวนแขกประเมินจะเป็นตัวกำหนดปริมาณ อาหาร รวมทั้งเรื่องอื่นๆอย่างขนาดของสถานที่ ที่ใช้จัดงานนั่นเอง ในขณะที่ปริมาณอาหารแม้เป็นเรื่องสำคัญ แต่ประเภทอาหาร และราคาอาหาร ไม่มีผลกระทบต่อแขกอย่างที่เราคิด ถ้าจัดการปริมาณอาหารพอเหมาะและเพียงพอแล้ว แม้เป็นเพียงของว่างง่ายๆ งานก็ราบรื่น และแขกมีความสุขได้ครับ

อย่างไรก็ดี นอกจากเรื่องปริมาณอาหาารแล้ว สิ่งที่สำคัญพอๆกันคือ จำนวนที่นั่ง รูปแบบการจัดการที่นั่ง และที่ขาดไม่ได้คือ ทีมที่จะดูแลโต๊ะและชุดอาหารเหล่านั้น ปริมาณโต๊ะที่จัดในกรณีบุฟเฟต์จะแตกต่างจากโต๊ะจีน ลักษณะการนั่งของแขกในการจัดเลี้ยงทั้งสองแบบไม่เหมือนกัน การลงรายละเอียดในส่วนนี้เป็นเรื่องสำคัญ และเหนืออื่นใด การจัดการจ่ายอาหาร ระบบสตาฟของร้านอาหารเป็นตัวชี้วัดว่า การบริหารการจัดเลี้ยงนั้นจะรอดไหม โดยส่วนใหญ่ ร้านอาหารระดับมืออาชีพจะรองรับแขกเกินได้ราวๆ 20-30%เป็นอย่างมาก ผมเคยทำงานร่วมกับทีมอาหารที่แขกมาเกินมากกว่า 40% แม้จะผ่านไปได้เรียบร้อยแต่บอกตรงๆว่าไม่สนุกเลย ดังนั้นการเลือกร้านอาหารและทีมมาให้บริการ กรณีเกิดเหตุไม่คาดหมายนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก พอๆกับการทำการบ้านในการประเมินแขกของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะไม่ประเมินผิดไปจากความเป็นจริงมากเกินไป

และสุดท้ายเจ้าภาพต้องท่องให้ขึ้นใจว่า คนที่เราคุยงานด้วย กับคนที่เอาโต๊ะมาลง และ คนที่เอาอาหารมาลง อาจไม่ใช่คนเดียวกัน ร้านอาหารส่วนใหญ่คนที่ปิดการขาย ไม่ใช่คนเดียวกับที่ลงโต๊ะจีน รวมทั้งอาจเป็นคนละคนกับคนที่เอาอาหารมาลงด้วย ดังนั้น ควรมีพ่องานหรือแม่งาน อยู่กำกับเวลาทีมอาหารมาลงด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าจะลงตามfloor plan ที่ตกลงกัน ผมจัดงานทุกครั้ง ทีมจัดโต๊ะก็จะถามทุกครั้ง (แม้แต่ในการจัดระดับ รร. 3-5ดาว)ว่า โต๊ะให้ลงแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจาก เซลล์ หรือ ผู้ขายเป็นคนละทีมกับ กับตันและสตาฟในงานแม้จะมีการประชุมกันแต่ก็อาจมีตกหล่นได้ไม่น้อยเลยนั่นเอง ดังนั้นแม้จะเป็น รร.ระดับไหนหรือแม้ทำงานกับทีมผมก็ตาม เจ้าภาพควรมี เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวที่ตัดสินใจแทนได้คอยทำงานร่วมกับทีมออกาไนซ์ หรือ รร. และสถานที่ด้วย แล้วงานจะราบรื่นได้ครับ

ตั้งใจทำการบ้านรายชื่อแขก, อย่าฝืนเชิญแขกน้อยกว่าอาหารเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ,เลือกร้านอาหารที่มีประสบการณ์ ,ตั้งทีมคอยกำกับวิ่งงานให้เพื่อดูแลภาพรวม

 ทำตามนี้รับรองว่าเวิร์กแน่นอนครับเป็นหนึ่งในเทคนิคที่เอามาฝากครับ อยากทำเป็นวิดิโอแต่ไม่มีเวลาไว้จะเอามาเล่าใหม่นะครับ

ทำไมงานแต่งยิงวางแผนถึงยิ่งล้มเหลว?

ทำไมงานแต่งยิงวางแผนถึงยิ่งล้มเหลว
อาจจะแปลกใจที่คนที่ทำหน้าที่วางแผนและให้คำปรึกษาการจัดงานแต่งงาน
อย่างผมถึงพูดแบบนี้

สาเหตุคือ
เพราะการวางแผนของเรา นั้น วางแผนเพื่อให้ 
งานแต่งสมบูรณ์แบบมากเกินไป
งานแต่งของเราจึงไม่สมบูรณ์

จากประสบการณ์ดูแลงานแต่งมายาวนาน 
งานแต่งที่มีปัญหามากที่สุดคือ งานแต่งที่วางแผนมากที่สุด
ทำไมถึงเป็นแบบนั้น
เพราะแผนที่เราวางนั้น เกือบทั้งหมดมาจากเฉพาะ”ความต้องการ”ของเรา
อยากให้งานแต่งสีนี้ อยากให้งานแต่งเป็นแบบนี้ อยากให้ทุกคนทำแบบนี้
และหลายๆ”ความต้องการของเรา”คือนั้น เป็น”การควบคุมคน”อื่นรอบๆตัว
และนั่นคือสิ่งที่ทำให้งานแต่งที่ยิ่งวางแผนมาก ยิ่งล้มเหลว
และที่สำคัญการวางแผนควรเป็นแผนที่วางขึ้นเพื่อทุกคนที่มาร่วมงาน
เพื่อครอบครัวเจ้าบ่าว เพื่อครอบครัวเจ้าสาว เพื่อเพื่อนๆ เพื่อญาติสนิทมิตรสหาย
ที่มาร่วมงาน เพื่อทุกคนที่รักเราและมาร่วมแสดงความยินดีกับเรา

แต่การแต่งงาน จะขาดการวางแผนไม่ได้
เพียงแต่ก่อนเริ่มวางแผนเราต้องรู้ว่า
อะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญ
ต้องรู้ว่าอะไรควบคุมได้ อะไรควบคุมไม่ได้

แล้วแผนนั้นจะสมบูรณ์ แม้ฝนจะตกฟ้าร้อง แม้แกงเนื้อวันนี้จะไม่อร่อยเหมือนทุกวัน
แม้สถานที่จะขึ้นราคา และเก็บค่านำอาหารเข้าไป โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
แม้อะไรหลายๆอย่างที่เราควบคุมไม่ได้จะไม่เป็นดั่งใจ
แต่งานแต่งนั้นก็ยังสวยงามอย่างที่ควรจะเป็น

ขอให้บ่าวสาวมีงานแต่งที่สวยงามกันทุกคนนะครับ
จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเริ่มมาผิดทาง นั่นคือถ้างานแต่งของเรา
คำถามแรกที่เราวุ่นวายใช้เวลากับมันมากมาย คือ”งานแต่งของเราสีอะไรดี”
นั่นแหละแสดงว่าเรามาผิดทางแล้ว

ติดปัญหาอะไร ในการจัดงานแต่งต้องการให้ทีมไปช่วยดูแล
ร้องขอมาได้ที่ร้านคุณนายอารยา เรามีทีมงานที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้
ในแบบของเราเอง แล้วเจอกันคิวถัดไปครับ

งานแต่งราคาแพงไม่ได้การันตีความสำเร็จของชีวิตคู่

“ค่าใช้จ่ายราคาแพงในงานแต่งงาน

ไม่ได้การันตีความสำเร็จของชีวิตคู่

จงอย่าเริ่มต้นชีวิตครอบครัว

ด้วยหนี้สินจากการแต่งงาน”

-เนื่องจากทำงานในด้านนี้ ผมจึงได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลด้านการแต่งงานจากหลายๆที่หลายแห่ง หลายคู่ที่ประสบปัญหาการจัดงานแต่งราคาแพง และจบลงด้วยการแตกร้าวกันเรื่อง ค่าใช้จ่าย และรายได้จากงานแต่ง ทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเงินทอง ว่าใครควรได้เท่าไหร่จบลงด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินของบ่าวสาว – 

“งานแต่งเริ่มด้วยความรัก

และจบลงด้วยเรื่อง ขาดทุนกำไร

และความแตกร้าวของครอบครัวบ่าวสาว”

จงอย่าให้การแต่งงานเป็นรอยแผลที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตคู่เพียงเพราะเรื่องเงินๆทองๆ – และมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราตระหนักอย่างมั่นคงว่า ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานไม่ว่าจะมากหรือน้อยนั้น ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตครอบครัวหลังจากนี้จะประสบความสำเร็จ 
“วิธีที่สองครอบครัวร่วมจัดงานแต่งงาน” ต่างหากสำคัญ 

งานแต่งที่สวยงาม ไม่ได้อยู่ที่การตกแต่งของงาน แต่อยู่ที่ความสุขบนใบหน้าของบ่าวสาวและผู้ร่วมงาน นั่นต่างหากคืองานแต่งที่สวยงาม จงให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม จงให้ความสำคัญกับการแสดงความเห็นของทั้งสองฝ่าย จงให้เกียรติกัน จงรับฟัง และอย่ามองครอบครัวของอีกฝ่ายเป็นอุปสรรค งานแต่งงานคือการได้มีส่วนร่วม ของคนที่คุณรักและรักคุณ เริ่มต้นที่แบ่งปันความสุข การรับฟัง ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ร้านคุณนายอารยายืนยันว่า คุณจะได้งานแต่งที่สมบูรณ์อย่างแน่นอนครับ

สำหรับคู่รักที่ประสบปัญหาการแต่งงานทั้งศาสนาเดียวกันหรือสองศาสนา และ ต้องการคนให้คำปรึกษาเบื้องต้น คุยกับแอดมินหลังไมค์ได้นะครับ ถึงแอดมินจะทำธุรกิจด้านการแต่งงาน แต่เหนือสิ่งอื่นใด แอดมินก็อยากให้คนนิกะห์ให้มากที่สุดไม่ว่าจะมีที่มาต่างกันเท่าไหร่ก็ตาม ปรึกษาเล็กน้อย แอดมินไม่คิดค่าใช้จ่ายแน่นอนครับผม ขอให้ได้นิกะห์กันทุกคู่นะครับ แล้วเจอกันคิวถัดไปครับผม

นิกะห์ คืออะไร? และทำอย่างไร? ฉบับเข้าใจง่าย

นิกะห์ คือ การแต่งงานระหว่างผู้ที่เป็นมุสลิม เป็นการแต่งงานตามหลักการของศาสนาอิสลาม ถ้าเทียบให้เห็นภาพคือ  การนิกะห์คือการแต่งงานในวัฒนธรรมอิสลาม เปรียบเทียบเช่น คนพุทธมีงานเช้าพิธีรดน้ำสังข์ คนคริสต์มีแต่งในโบสต์ต่อหน้าบาทหลวง  มุสลิมก็มีการนิกะห์ ซึ่งคือการแต่งงานตามหลักศาสนานั่นเอง

องค์ประกอบของการนิกะห์

องค์ประกอบที่ทำให้การนิกะห์สมบูรณ์มีด้วยกัน 5 ประการดังนี้

  • – เจ้าบ่าวและเจ้าสาว (เป็นมุสลิมด้วยกัน)
  • – วะลีย์ (ผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาว โดยกำเนิดหรือ โดยแต่งตั้งชั่วคราว) 
  • – คำกล่าวเสนอ-สนองแต่งงาน (ระหว่างผู้ปกครองเจ้าสาว และเจ้าบ่าว ) 
  • – ผู้ร่วมเป็นพยานในการแต่งงาน (ต้องเป็นผู้ชาย 2 คน ขึ้นไป)
  • – ของขวัญแก่เจ้าสาว (เรียกว่า มะฮัร หมายถึงสินสอดทองหมั้น)

เมื่อองค์ประกอบครบตามนี้การนิกะห์ หรือการแต่งงานอิสลามก็จะสมบูรณ์

บรรยกาศการนิกะห์ โดยท่านอาจาร์ย อาลี เสือสมิง

สถานที่จัดงานนิกะห์

สถานที่จัดงานนิกะห์ สามารถจัดที่ไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าภาพ โดยนิยมจัดตั้งแต่ ที่บ้านของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว สุเหร่า หรือ โรงแรมที่รองรับ เอาภาพตัวอย่างการจัดนิกะห์ ที่ดูแล โดย ทีมงาน Ara-ya มาฝากครับ

แต่งงานอิสลาม สวมแหวนได้ไหม รับไหว้ได้ไหม ขันหมากได้ไหม ? และอื่นๆ

ก่อนจะตอบคำถามนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า ในการจัดงานแต่งงานจะมีสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นตามหลักศาสนาเรียกว่าการนิกะห์ และส่วนที่เป็น วัฒนธรรมการแต่งงานของสังคมๆนั้นๆ เช่นการเลี้ยงฉลองอาหารหลังเสร็จการนิกะห์เป็นต้น หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยเช่นการสวมแหวน การหมั้นหละ การสู่ขอหละ ?   คำตอบของคำถามนี้ จึงไม่สามารถตอบตัวได้ตายตัว และมีตัวแปรของ สังคมวัฒนธรรมรอบตัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างๆกันเป็นรายคู่ไป จากประสบการณ์จัดงานแต่งงานมาร่วมสิบปี  แม้แต่สังคมมุสลิมด้วยกันแต่งงานกัน ในบางรายละเอียดก็ตอบคำถามนี้ไม่ตรงกันเช่นกัน แล้วอะไรคือคำตอบที่ถูกต้อง? ที่studio จะมีทีมงานให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ รวมทั้งวิธีแก้ปัญหา ทางออกและออกแบบ งานแต่งงานที่เหมาะสมตามแต่ละคู่ไป ซึ่งสามารถสอบถามเข้ามาได้นั่นเองครับ

เป็นคนพุทธ จะนิกะห์ต้องเริ่มอย่างไร?

กรณีเป็นคนพุทธ แต่งงานกับมุสลิม จะนิกะห์ ต้องเริ่มอย่างไร อย่างแรก ที่ควรทำคือ การเข้ารับอิสลามให้เรียบร้อยก่อนวันงาน  เนื่องจากเงื่อนไขการนิกะห์ ข้อแรกคือ เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องเป็นมุสลิมด้วยกันทั้งคู่  การเข้ารับอิสลามให้เรียบร้อยก่อนวันนิกะห์ แต่เนิ่นๆมีข้อดีหลายอย่างโดยเฉพาะกับเจ้าสาว  เนื่องจาก ในพิธีนิกะห์ พิธีการส่วนใหญ่จะตกอยู่ทางฝั่งเจ้าบ่าว ถ้าเจ้าสาวเปลี่ยนศาสนาเรียบร้อยแล้วก็จะตัดความกังวลใจในวันงานไปได้อีกหลายอย่าง เนื่องจากกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเราจะลดลงไป  กรณีไม่รู้จะเริ่มอย่างไร สามารถติดต่อปรึกษากับทางทีมงานได้ ทาง Studios มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นครับ ให้กำลังใจอีกนิด บ่าวสาวในตัวอย่างทั้งหมดของทางร้านเป็นคู่พุทธที่แต่งเข้าอิสลาม และยังมีอีกหลายร้อยคู่ ดังนั้นไม่ต้องกังวลใจ ถ้าเปิดใจทุกอย่างจะเรียบร้อยแน่นอน เป็นกำลังใจให้ครับ เจอกันคิวถัดไปนะครับ

อยากจัดงานแต่งอิสลาม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง?

อย่าให้การจัดงานแต่งงานทำให้คุณรักกันน้อยลง

อย่าให้การจัดงานแต่งงานทำให้คุณรักกันน้อยลง
เพราะรักกันจึงแต่งงานกัน และจัดงานแต่งงาน เพื่อประกาศความรักนั้น แต่หลายครั้งที่ระหว่างที่เราจัดงานแต่งงานการจัดงาน กลับทำให้เรารักกันน้อยลง เพราะอะไร? เราต้องเข้าใจธรรมชาติของการแต่งงานก่อนว่า การจัดงานแต่งงาน มันเป็นการรวมตัวทำกิจกรรมครั้งแรกของ สองครอบครัว นอกจากตัวบ่าวสาว คุณจะถูกความรัก ของสองครอบครัว ถาโถมเข้ามา รวมทั้งคำถามต่างๆ ความสงสัย ความไม่ไว้ใจ ความไว้ใจ การสนับสนุน ความยินดี ความกังวล การท้าทาย ความมั่นใจ ความหวัง การคาดหวัง ของทุกๆฝ่ายรอบตัวคุณจะถาโถมเข้ามา ปนเปไปหมดทั้งพลังที่เป็นบวก และพลังที่เป็นลบ เมื่อคุณเริ่มจัดงานแต่งงาน ถ้าเราตั้งหลักไม่ดี การแต่งงานที่ตอนแรกเป็นเรื่องตื่นเต้นและสนุก อาจทำให้คุณรักกันน้อยลง และสะดุดลงได้ในท้ายที่สุด

ผมจึงมักเตือนบ่าวสาวที่มาปรึกษาผมเสมอว่า

การจัดงานแต่งงานมันคือการทดสอบความรักของเรา และการเป็นครอบครัวใหม่

ว่ามันแข็งแรงพอไหม

แล้วมีวิธีรับมือกับ สิ่งที่ถาโถมเข้ามาโดยเฉพาะพลังด้านลบอย่างไร?

พ่อตา แม่ยาย ไม่ชอบหน้า เพราะหวังว่าลูกสาวจะได้พบคนที่มีฐานะดีกว่า
ญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยกับงานแต่งงาน เพราะต่างศาสนากัน หรือ ปัญหาเรื่องสินสอด การแบ่งเงินใครจ่ายส่วนไหน และอื่นๆอีกมากมาย

ที่น่าสนใจคือ หลายปัญหาที่คิดว่าเป็นปัญหาเฉพาะของเรา ทำไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้ ในทางกลับกัน มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น แทบจะหลายๆครอบครัว เพียงแต่ ไม่มีใครมาเล่าสู่กันฟังเพราะมันเป็นปัญหาภายใน เราจึงได้เห็นแต่ภาพที่สวยงามของงานแต่งซึ่งภาพด้านหน้าเท่านั้น และทำให้เราเข้าใจผิดไปว่า คู่อื่นๆราบรื่นและไม่มีปัญหาทั้งๆที่ในความเป็นจริง คู่เหล่านั้นก็ต้องต่อสู้อะไรมากมายไม่แพ้เราเลย

เมื่อเจอปัญหา ที่ถาโถมเข้ามาเมื่อเริ่มจัดงานแต่ง จงจำไว้เสมอว่า

“คู่ของคุณปกติเหมือนคู่อื่นๆ”

คู่ของคุณไม่ได้ผิดปกติ ปัญหาที่คุณเจอไม่ได้หนักหนากว่าคู่อื่นๆ และคุณถูกทดสอบแบบเดียวกันกับคู่รักทุกคู่ที่ผ่านมันไปได้ จงจำคำแนะนำนี้ไว้ให้ดี คู่ของคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเลย เมื่อเจอปัญหาจงแสดงให้เห็นว่าคุณทั้งคู่เป็นทีมเดียวกัน ฟังความเห็นของกันและกัน จงอย่าเป็นตัวแทนของครอบครัวของตัวเองมาทะเลาะกับคนรัก จงแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นทีมเดียวกัน
และอย่าละเลยทิ้งความความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าท่านจะรักเราหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อเรารักลูกชายและลูกสาวของเค้าจงแบ่งปันความรัก ให้ครอบครัวเค้าด้วยแล้วปัญหาต่างๆจะแก้ไขได้เอง

อย่าให้การแต่งงานทำให้คุณรักกันน้อยลง แต่จงทำให้คุณรักกันมากขึ้น เจอกันคิวถัดไปครับ

อย่าแบ่งแยกแขกด้วยคำว่า VIP

อย่าแบ่งแยกแขก ด้วยคำว่า VIP
สำหรับผม สำหรับคุณ และสำหรับทุกคน 
แขกที่มาร่วมงานทุกคนล้วนเป็น VIP

ในการออกแบบงานแต่ง เรามักจะต้องมีการตั้งโต๊ะประธาน ผู้ใหญ่ คนสำคัญหรือมีชื่อเสียง และ ต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยเรามักจะตั้งให้คนเหล่านั้นเป็น VIP ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำกันปกติ แต่มักจะผิดพลาดอย่างร้ายแรง เพราะอะไร?

ในความเป็นจริงเครื่องมือเหล่านี้ ป้ายกำกับแขกเหล่านี้

ไม่ได้มีไว้เพื่อกำหนดฐานะแขก อย่างที่เราเข้าใจ

รวมทั้งไม่ได้เอาไว้จองโต๊ะให้แขกด้วย

แต่หัวใจ คือมีขึ้นเพื่อให้สามารถจัดโซนแขก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลำดับพิธี มีผลทำให้ลำดับพิธีเป็นไปได้อย่างสะดวก การรู้ตำแหน่งที่นั่ง ทำให้ทีมงานหาตัวง่ายขึ้นมาก การออกแบบตำแหน่งนั่งป้ายและโซนจึงสำคัญ และควรคิดอย่างรอบคอบสอดรับไปกับกำหนดการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น

ไม่ใช่ การแบ่งแยกแขกอย่างที่ทำกันเป็นปกติ มีหลายกรณีที่ มีการนำเครื่องมือ ไปใช้อย่างผิดวิธี เมื่อตั้งธงผิด กระบวนการจัดการก็จะผิดตาม 

ป้ายทำให้เราสับสนว่าเราต้องดูแลแขกคนนี้มากกว่าคนนี้

หรือบางเคสวางป้ายเต็มพื้นที่โดยไม่ได้มีเครื่องมืออื่นๆที่ต้องใช้ร่วมด้วยตามมา

นำไปสู่ความผิดพลาดในการจัดงาน

เพราะโดยพื้นฐานของงานแต่งแล้ว เราต้องดูแลแขกทุกคนให้ทั่วถึงเสมอเหมือนกันนั่นเอง อาหารที่นั่งต้องพอไม่ว่าคนนั้นจะมีป้ายกำกับหรือไม่ก็ตาม

อย่าให้ป้ายหลอกเรา 
ความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันและมอบให้กันนั้น
ระหว่างบ่าวสาว และแขกนั้น
ไม่ได้อยู่ที่ป้ายเหล่านั้นนั่นเอง

#ช่วงขายของ
#เรื่องวางป้ายอย่างไรให้แขกมีความสุขปล่อยเป็นหน้าที่ของผมให้ผมจัดการให้นะครับ

รายชื่อผู้ประกอบพิธีแต่งงานตามหลักศาสนา(บางส่วน)

เนื่องจากตลอดการทำงานในฐานะ Wedding specialistที่ผ่านมา ทางทีมงานได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านอาจารย์ หลายๆท่านในการประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งทุกท่านเป็นแขกโดยตรงของทางเจ้าภาพ  ทำให้ทางเราได้มีโอกาสร่วมงานกับหลายๆท่าน จากหลายๆสถานที่ หลายๆโอกาส วันนี้จึงได้ถือโอกาสรวบรวมข้อมูล   เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลให้กับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวน้องให่มในโอกาสต่อๆไปครับโดยข้อมูลจะอัพเดทเรื่อยๆ เนื่องจากมีอีกหลายท่านที่เรายังไม่ทราบข้อมูลชัดเจนนะครับ (บางท่านมีเพียงภาพ บางท่านมีเพียงรายชื่อ คาดว่า น่าจะมีราวๆ 80-150 ท่านที่เรายังไม่มีข้อมูลสมบูรณ์ ) ถ้าใครมีแนะนำทั้งภาพและรายชื่อติดต่อ ก็สามารถส่งเข้ามร่วมได้ครับผม 

นิกะห์ นิกะ แต่งงานอิสลาม การแต่งงานอิสลาม แต่งงานมุสลิม
บรรยกาศ การทำนิกะห์โดย ท่านอาจารย์ บรรจง บินการซัน ที่โรงแรมสุโขทัย

เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ บรรจง บินกาซัน   
ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชนเป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม


เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ อาลี เสือสมิง 
เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม

พิธีแต่งงานอิสลาม พิธีนิกะห์

 เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ฮัจยี (ครู)ยูซุฟ ยังศิริ เจ้าของสถานอบรมซากอฟะห์อิสลามียะห์ , ฮัจยี (ครู)อัลวาร แดงวิจิตร อาจารย์สอนอิสลามศึกษา รร.คลองกุ่ม และ ฮัจยี สะอี๊ด แดงวิจิตร เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม

 เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร , กรรมาธิการต่างประเทศ เป็นผู้ทำพิธีนิกะห์ และ ครูอามีน เป็นผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานครับผม สำหรับในงานจัดเลี้ยงทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีครับ

เจ้าภาพได้รับเกียรติจากคณะท่านอิหม่าม ยูซุฟ สีฉลาด มัสยิดประเสริฐอิสลาม (บางตลาด) มากล่าวธรรมโอวาทและประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับ

พิธีแต่งงานอิสลาม พิธีนิกะห์

เจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่าน อิหม่าม อัยยุบ ดาราฉาย
,ครู อับดุรเราะห์มาน ยามัน ครูฮำมาวี วงษ์มะเซาะห์ ครูกอเซ็ม สุขพลอย ,ครู อับดุลเลาะห์ ยิ้มแฉล้ม และ ฮัจยี ยูซบ ดาวาเซาะ

เป็น ผู้ทำพิธีนิกะห์ และ กล่าวธรรมโอวาทให้ครับผม

เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ฮัจยี อุมัร เชื้อผู้ดี ,ฮัจยี บะฟัร หวังเกษม และ ฮัจยี อิสลาแอล บุญมาเลิศ เป็น ผู้ทำการนิกะห์ และกล่าวธรรมโอวาทให้ครับ

เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก ท่านอิหม่าม ผลาลุดดีน เกตุประสิทธิ์ เป็นผู้ทำการนิกะห์ให้คู่บ่าวสาว รวมทั้งได้รับเกียรติจาก บิหล่า ฮาบีบ สาลี เป็นผู้อ่านคุบะห์นิกะห์ เป็นภาษาอาหรับ และ ให้ความหมายเป็นภาษาไทย โดย ครู ซาลิฮีน เป๊าะซีเป๊าะ ครับผม ขอบพระคุณอาจาร์ยทั้งสามท่านมากครับ

เจ้าภาพได้รับเกียรติ  จากท่านอิหม่าม คอลิด อามินเซ็น อิ่หม่ามประจำมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  (คลองตัน) เป็นผู้ทำพิธีนิกะห์ครับผม

ส่วนที่เหลือกำลังอัพเดทเรื่อยๆ ยังมีอิหม่ามและอาจารย์อีกหลายท่าน บางส่วนมีเพียงรุปภาพบางส่วนมีเพียงรายชื่อติดต่อ  ถ้ารวบได้แล้วจะมาอัพเดทให้เรื่อยๆครับผม สามารถร่วมส่งข้อมูลเข้ามาแนะนำกันได้นะครับ 

งานไพรเวทนิกะห์ที่ Arayawedding แต่งงานอิสลามที่่ผ่ามา เจ้าภาพได้รับเกียรติจาก คณะท่านอิหม่าม สอิ๊ด ยอมิน ,ท่านอิหม่าม ตอเฮต ยอมิน ,ครู ไกลานี มะหะหมัดอารี ,คุณ รอฮีน เข็มทองคุณรอฮีม ปานทอง เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับผม

พิธีนิกะห์ที่  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ บ่าวสาวได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ ชาตรี แดนดาริส คุณ พงษ์ศักดิ์ เด็ดดวง คุณชัยยา พิทักษเมธานนท์ เป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์ให้ครับ