เอาบรรยากาศไพรเวทนิกะห์ หรือพิธีแต่งงานของคุณฟาร่า และคุณปี มาฝากครับ งานวันนี้จัดขึ้นที่ Arayawedding แต่งงานอิสลาม โดยเป็นการจัดนิกะห์ต่อเนื่องจัดเลี้ยงจำนวนแขก 50 คนครับผม