Private Nikah Portfolio

ไพรเวทนิกะห์ พิธีแต่งงานอิสลาม คุณฟาร่า คุณปี

posted by Yaoharee Lahtee

เอาบรรยากาศไพรเวทนิกะห์ หรือพิธีแต่งงานของคุณฟาร่า และคุณปี มาฝากครับ งานวันนี้จัดขึ้นที่ Arayawedding แต่งงานอิสลาม โดยเป็นการจัดนิกะห์ต่อเนื่องจัดเลี้ยงจำนวนแขก 50 คนครับผม


You may also like

Leave a Comment