จะนิกะห์แล้วไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไง? แนะนำหน่อยได้ไหม? วันนี้ ARAYA จะมาแนะนำ ที่ละขั้นตอนการนิกะห์ อย่างเป็นระบบนะครับ

ขั้นที่ 1  ทำความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน การนิกะ

การทำความเข้าใจ หรือมีความรู้เกี่ยวกับ ภาพรวม ของการนิกะ เป็นเรื่องสำคัญในเบื้องต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ เจ้าบ่าวและเจ้าสาววางแผนนิกะได้ง่ายขึ้น

ขั้นที่ 2 จัดเตรียมผู้ดำเนินการ นิกะ (สามารถทำพร้อมขั้นตอนที่ 3)

การเรียนและการเปลี่ยนศาสนา(สำหรับมุสลิมใหม่)

การติดต่อผู้ประกอบพิธี

อย่างไรก็ดีกรณีไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ ว่าควรจัดระบบแบบใด หรือต้องมีใครมาเข้าร่วมบ้าง สามารถปรึกษาเบื้องต้น , ปรึกษาเชิงลึก , หรือให้ ARAYA ดูแลให้ทั้งหมด ได้ทางช่องทางเหล่านี้

ขั้นที่ 3 การเลือกวันนิกะ และรูปแบบ งานนิกะ

การนิกะ ต่อเนื่องจัดเลี้ยง ที่มีบรรยากาศ ในช่วงนิกะห์ เป็นไพรเวท และจัดเลี้ยงสากลเต็มรูปแบบสามารถทำได้ โดยใช้การวางแผนและกำหนดการณ์ของ ARAYA (ARAYA FORMAT)

บริการนิกะห์ สำหรับคนไทย – คนไทย

บริการนิกะห์ สำหรับคนไทย – ต่างชาติ 

ขั้นที่ 4 เข้าสู่ Workshop และ เริ่มจัดเตรียมงานนิกะห์ ตามรูปแบบของ ARAYA

เข้าสุ่เวิร์กชอบของ ARAYA ที่มีเป้าหมาย

  • ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม การนิกะห์สมบูรณ์
  • รองรับแขก เพื่อน ครอบครัว ต่างศาสนา ต่างชาติ ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ไม่อึดอัด
  • เน้นงานกระชับจบเร็ว ให้คำปรึกษา แจ้งปัญหาต่างๆตามความเป็นจริง
  • งานนิกะห์ต่อเนื่องจัดเลี้ยงที่ราบรื่น และช่วยควบคุมงบประมาณ

ขั้นที่ 5 จัดงานนิกะห์ ต่อเนื่องจัดเลี้ยงที่ ช่วยลดงบประมาณ และ เป็นมิตรกับครอบครัวพหุวัฒนธรรม และเพื่อนต่างชาติหรือต่างศาสนา

จัดงานนิกะห์ ที่มีพื้นทีส่วนตัว และปรับบรรยากาศเป็นงานเลี้ยงเต็มรูปแบบขนาดใหญ่ต่อเนื่องลงตัว
ด้วยการบริหารจัดการสถานที่และเวลา รูปแบบเฉพาะของ ARAYA