(ARAYA CROSS CULTURE ECOSYSYTEM)

ข้ามวัฒนธรรมไม่โดดเดี่ยว
เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมให้กับ
เพื่อนต่างศาสนิกที่จะเข้าสู่อิสลาม และวางแผนแต่งงาน
ให้มีขั้นตอนเป็นระบบ

แนวคิดนี้มุ่งหวังให้ การนิกะห์ หรือการแต่งงาน
นำไปสู่การหลอมรวมสองครอบครัวที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว
ยังมุ่งหวังที่จะช่วยลดบาดแผล ความไม่เข้าใจระหว่างกัน
ลดความกดดัน และอึดอัด และเป็นตัวแทนให้กับทั้งสองครอบครัว
ในการพูดคุยเรื่องที่ยากและให้ง่ายขึ้น เป็นระบบด้วย

6 ขั้นตอนปรับตัว

1.การเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มคบหาดูใจ
ให้บ่าวสาวมีความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกัน ความคาดหวังที่ถูกต้องระหว่างกัน ไม่ทำสิ่งผิดพลาดระหว่างกันในเรื่องการข้ามวัฒนธรรมจนทำลายความสัมพันธ์ที่กำลังเบ่งบาน อ่านบทความ เจ้าสาวพุทธ แต่งกับอิสลามต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ?

2.เพื่อนต่างศาสนิกมีคำถาม มีพื้นที่ให้พูดคุยแบบเพื่อนกับเพื่อน ให้ได้ถามให้ได้แสดงความรู้สึกลึกๆที่กังวลในขณะเดียวกันเมื่อมีความสนใจ มีพื้นที่ให้ว่าที่บ่าวสาวได้มีโอกาส แตะวัฒนธรรมอิสลาม รวมทัง้สนับสนุนให้มุสลิมเรียนรู้ทำความเข้าใจวัฒนธรรมอีกฝ่ายด้วยเพื่อให้ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม ขอคำแนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลาม คลิก

3.เมื่อพร้อมเรียนรู้ วางระบบให้สามารถที่จะเข้าถึง ครู สถานที่ การเรียนการสอนที่ตระหนักถึง ความรู้สึกทั้งของผู้เรียน และของครอบครัวต่างศาสนิก และ เพื่อให้ ก้าวข้ามกำแพงแห่งความแตกต่างไปพร้อมๆกับเรียนรู้หลักการของอิสลาม อย่างเป็นระบบ โดยสมัครใจและเปิดใจ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่เรียนศาสนาคลิก

4.การเดินทางข้ามวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องโดดเดี่ยว คือการข้ามโลกอีกใบที่แม้มีคนมากมายแต่เหมือนอยู่ตามลำพัง สนับสนุนให้ มีเพื่อนร่วมเดินทาง ให้ครอบครัว ว่าที่ครอบครัว เริ่มเดินทางไปพร้อมๆกัน สนับสนุนให้เกิดสังคมผู้ข้ามวัฒนธรรมคล้ายๆกัน เป็นเพื่อนเรียนเป้นเพื่อนคุญ เป็นเพื่อนให้คำปรึกษาเพื่อให้กาเดินทางครั้งนี้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ตามลำพัง

5.เมื่อพร้อมจะจัดงานแต่งงานอิสลามแล้ว และต้องการให้ ARAYA ดูแล งานที่จัดมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสองครอบครัว การจัดงานที่ถูกหลักศาสนา เป็นมิตรกับแขกต่างศาสนา และ ราบรื่น เป็นมืออาชีพ สวยงามหรือ เรียบง่ายตามงบประมาณ ในส่วนนี้จะเข้าสู่ระบบงาน สินค้าและบริการของ ARAYA ดูสินค้าและบริการของARAYA คลิก

6สนับสนุนใหเกิดครอบครัว พหุวัฒนธรรม ที่ รักษาการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามได้มั่นคงไปพร้อมๆกับ การเป็นมิตรและปฏิบัติอย่างดีกับครอบครัวที่แตกต่างทางศาสนา เป็นครอบครัวพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในขณะที่กรณีมีปัญหาที่ ไ่ม่สามารถหาทางออกได้ ยังมีเพื่อน พี่ น้อง ที่ได้พบเจอตลอดการเดินทาง ข้ามวัฒนธรรม ให้คำปรึกษา และช่วยวางแนวทางแก้ไขในระยะยาวตลอดไป

ให้ บริษัท อารยา นิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์คอนเซาท์ ดูแลการเดินทางนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อวางรากฐานครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่แข็งแรง เจอกันคิวถัดไปที่บ้าน ARAYA นะครับ

IG & Tiktok

@arayaweddingplanner.com

อยากเริ่มแล้วต้องทำอย่างไร

การเดินทางนี้ ไม่ยากและไม่ง่าย ต้องทำตามขั้นตอนอย่างตั้งใจ

1.สร้างเป้าหมายร่วมกัน ทั้งสองคนจะต้องมีเป้าหมายที่หนักแน่นร่วมกันและตรงกัน ดังนี้
->ปรับตัว ไม่ใช่บังคับใจ
->เรียนรู้ศาสนา ไปด้วยกัน
->นิกะห์ที่เป็นมิตรกับพหุวัฒนธรรม หรือจะรวบจัดเลี้ยงประหยัดงบ (จัดงานกับ ARAYA)
->ยังเป็นตัวเองพร้อมเป็นมุสลิมที่ดี
->ดูแลครอบครัวต่างศาสนาได้
->เป็นครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่สมบูรณ์และดีต่อใจ

2.ทำความรู้จัก ARAYA ให้เจ้าบ่าว และครอบครัว ครอบครัวทั้งสองฝ่าย ทำความรู้จัก ARAYA โดยอ่านข้อความต่างๆใน facebooKร้านต่างๆ ว่ามีแนวคิดยังไง? ทำไมคู่ที่ ARAYA ดูแลจึงประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ

3.ครอบครัวต้องร่วมเข้าใจ ส่งลิงค์นี้ให้คู่ของเราและครอบครัว https://www.arayaweddingplanner.com/araya-cross-culture…/

4. ถ้าบ่าวสาวพร้อมจะเรียนรู้ศาสนาแล้ว ให้ทำนัดเข้ามาพูดคุยกับ แอด โดยนัดล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

5. แอดมินจะวางแนวทาง แผนการเรียน วิธีที่จะเรียนให้ และวิธีที่จะได้เจอผู้ประกอบพิธีที่น่ารัก และ วางรากฐานครอบครัวพหุวัฒนธรรมให้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

6.ที่เหลือ เราก็ดำเนินการด้วยตัวเองต่อได้เลย(ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ จะให้ ARAYA ดูงานแต่งให้ก็ยินดีครับ (มีค่าใช้จ่ายตามสินค้าและบริการ)

ขั้นตอนการใช้บริการ Araya

  1. บ่าวสาวเลือก บริการ – วันที่ สนใจทำนิกะห์และจัดเลี้ยง
  2. พูดคุยรายละเอียดเบื้องต้น ปัญหาที่อยากให้ช่วยแก้ไข
  3. ทำนัดพูดคุยรายละเอียดที่บ้าน ARAYA (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  4. แจ้งจองทีมงาน วางมัดจำ เพื่อล๊อกวัน (มีค่ามัดจำ)
  5. เข้าสู่ Workshop ของ ARAYA
  6. ก่อนถึงวันงานจริง มีการเข้าพื้นที่จริง ซ้อมกำหนดการณ์ ทบทวนแผนงาน
  7. นิกะห์อย่างมีความสุข ตามวันที่ตั้งใจ โดยยังคงความมีส่วนร่วมได้ตามรูปแบบของ Araya